Feanstore

Afrekenen

Ticketing

Afrekenen

Beleid

Het beleidsplan van sc Heerenveen zet uiteen waar we in de komende jaren de pijlen op richten om onze continuïteit te waarborgen. Vrij vertaald: Met een gezonde financiële huishouding blijvend goed en aantrekkelijk voetbal spelen in een goed gevuld Abe Lenstra Stadion. Het beleidsplan is de basis; vanuit deze basis zullen er plannen komen voor de diverse onderdelen van de club, die steeds hun oorsprong vinden in het beleidsplan.

De uitdagingen die de club heeft zijn groot. De sportomgeving verandert snel, de opkomst van nieuwe media en de vervaging van de grenzen tussen de bestaande media gaan er voor zorgen dat de sportbeleving er over 10 jaar anders uit zal zien dan nu. De cruciale vraag is dus hoe we een traditionele club als sc Heerenveen de nieuwe tijd binnen loodsen. In 2020 bestaat de club 100 jaar; een mooi moment om de balans op te maken en te kijken of de richting die we met dit beleidsplan hebben gegeven de juiste is geweest.

In 2020 zijn we een stabiele en financieel gezonde club die meespeelt in de play-offs. Nu de economische tekenen weer gunstig zijn, is het zaak om vooruit te kijken en gemeenschappelijk te werken aan een duurzame toekomst, waarbij we op een innovatieve manier naar optimaal resultaat moeten blijven zoeken.

Eén ding staat vast, we zijn een club van de mensen, in een plaats waar alle fans en supporters een plek moeten kunnen hebben in het stadion. De grote schare vrijwilligers, betrokken medewerkers en trouwe fans, zijn de pijlers onder langdurig succes van de club. Het is aan ons allen om in eendrachtige samenwerking de weg richting 2020 te bewandelen. Te respecteren wat ons groot heeft gemaakt, te omarmen wat ons verschillend maakt en te zien dat er maar één ding is wat ons echt verbindt.

Lees de samenvatting van het beleidsplan.

Missie

De missie van sc Heerenveen bestaat uit het spelen van betaald voetbal op het hoogste niveau, met speciale aandacht voor de regionale en maatschappelijke taak die ze zichzelf heeft toegedicht. Met respect en dankbaarheid naar het verleden en met gepaste trots en durf naar de toekomst.

Visie

Ondanks dat het speelveld verandert en de concurrentie niet stilstaat, is het onze visie om sterk en vastbesloten aan kernwaarden vast te houden. De trend om delen of een deel van de club in handen van één of meerdere externe partij(en) te geven, moeten wij tegenstand bieden. Niet als Gallisch dorp, maar gewoon vanuit de sterktes van de club en haar regio. Verkoop kan op korte termijn een vaak financieel voordeel opleveren, maar op lange termijn schade aanrichten.

Juist omdat de omgeving verandert, zijn de kernwaarden van ons succes belangrijker dan ooit. Als we aantrekkelijk voetbal blijven spelen, op bestuurlijk vlak de rijen gesloten houden en voldoende aanknopingspunten vinden om partners financieel aan ons te binden, verstevigen we onze niche positie in de hedendaagse voetbalcultuur. Bovendien blijven we met onze kijk op voetbal de club dichtbij de mensen houden.

Daarbij is goed koopmanschap en het accent op goede scouting en de jeugdopleiding van blijvend essentieel belang voor sc Heerenveen. De hiervoor noodzakelijke budgettaire ruimte zal worden gecreëerd.

Gelukkig hoeven we geen dingen te laten omdat we mee moeten in een veranderingscultuur in het professionele voetbal. Sterker: juist omdat de budgetten onder druk staan bij kleinere clubs, zijn zij te veel afhankelijk zijn van tv-gelden en moet er een grotere focus komen op het aanleveren van meer en betere informatie voor het maken van strategische beslissingen. De ruimte voor fouten, interpretatieverschillen, onduidelijkheden en communicatiestoringen wordt telkens kleiner, terwijl de concurrentiestrijd telkens heviger wordt.

In dit spanningsveld begeeft sc Heerenveen zich. De uitdaging is groot en er staat veel op het spel. In gemeenschappelijkheid maken we het verschil, waarbij we geen tijd te verliezen hebben.

"sc Heerenveen zal langdurig succesvol blijken als het de balans weet te vinden tussen het innovatieve, eigenzinnige voetbalbedrijf aan de ene kant en het nuchtere, emotionele clubgevoel aan de andere kant."

Kernwaarden

De successen uit het verleden zijn geen toeval of geluk. Ze kwamen voort uit weloverwogen en gedurfde beslissingen in het perspectief van die tijd, met de mogelijkheden die er toen waren. Ook toen waren de kernwaarden de basis van het succes van sc Heerenveen:

  • Nuchter en eigenzinnig
  • Gedurfd
  • Innovatief
  • Energiek en passievol
  • Maatschappelijke verantwoording nemen in de samenleving
  • Vertrouwen en betrouwbaar
  • Fries
  • Respect naar het verleden