Feansjop

Afrekenen

Ticketing

Afrekenen
Sfeertribune

Proces

Onderzoek heeft uitgewezen dat de Noordtribune zich het beste leent om het aantal staanplaatsen in ons stadion uit te breiden. Hier liggen verschillende redenen aan ten grondslag, maar de belangrijkste is veiligheid. Op de inloopavonden heeft sc Heerenveen 2 eerste ideeën gepresenteerd. Uitgegaan wordt van een uitbreiding van het huidig staanvak, of van verplaatsing van het huidig staanvak. Supporters hebben nog meerdere modellen aangereikt welke allen serieus zijn bekeken en waarvan er daadwerkelijk twee zijn meegenomen in de planontwikkeling.

Onder andere het overkappen, of het dichtbouwen van de gracht, is een veel genoemde optie tijdens de inloopavonden. sc Heerenveen kiest echter voor een uitwerking waarbij de bouwkundige ingrepen tot een minimum worden beperkt, tenzij berekeningen aantonen dat de investering lucratief genoeg is. Het dichtbouwen van de gracht, of verlagen van bepaalde tribunedelen, is een te kostbare ingreep en zal niet rendabel zijn. Dit is de reden waarom deze optie niet is meegenomen in de verdere planontwikkeling.

In augustus 2015 zijn er vier optionele uitbreidingen van het aantal staanplaatsen middels een enquête voorgelegd aan alle seizoenkaarthouders van sc Heerenveen. Tegelijkertijd zijn deze 4 opties ook door de werkgroep bestudeerd en beoordeel op verscheidene aspecten. Uit zowel de enquête als uit de ingevulde matrix bleek een voorkeur te zijn voor optie 1 en optie 2. Optie genoot verreweg de grootste voorkeur voor supporters die graag een staanplaats ambiëren. De vele staanplaatsen direct bij het speelveld werden als een enorme plus gezien. Optie 1 werd als een waardig alternatief gezien. Optie 2 was bij de huidige seizoenkaarthouders in de vakken 10-14 verreweg de minst populaire optie. De uitkomsten van de enquête en de matrix hebben er toe geleid dat deze twee opties verder zijn uitgewerkt.

Besluitvorming
Onlangs heeft het a.i. bestuur van sc Heerenveen toestemming gekregen van het voltallige stichtingsbestuur om het project ‘de Sfeertribune’ nader uit te werken. Het stichtingsbestuur, waarin alle stakeholders van sc Heerenveen zijn vertegenwoordigd, is unaniem van mening dat de gekozen koers de juiste is en dat dit project zal bijdragen aan het versterken van het Heerenveengevoel in het Abe Lenstra stadion. Deze toezegging heeft geresulteerd in het besluit om de optie waarbij het huidige staanvak naar beneden zal worden uitgebreid, verder uit te werken. Het Abe Lenstra stadion zal met deze verandering over ongeveer 1.800 staanplaatsen beschikken.

sc Heerenveen heeft er voor gekozen om optie 1 uit te werken tot een definitief ontwerp. De impact, voor met name de supporters in de vakken 11 t/m 13, is te groot en staat niet in verhouding met de potentiële opbrengsten en het aantal nieuwe staanplaatsen dat in dit model gerealiseerd zou kunnen worden. Bij optie 2 zou er een bufferruimte van minimaal 7 rijen gerealiseerd moeten worden tussen het staanvak en het nieuwe bovenliggende zitvak. Daarnaast hebben de supporters aangegeven dat zitplaatsen boven het nieuwe staanvak, en daarmee ook boven de bufferzone, niet te zien als een waardig alternatief voor hun huidige zitplaats.
Daarnaast biedt optie 1 sc Heerenveen nog de mogelijkheid om binnen de bestaande kaders te groeien naar een capaciteit van ruim 2.100 staanplaatsen.