1899 Hoffenheim - sc Heerenveen
28 juli, 17:00 uur
Koop nu kaarten »
Ga mee en moedig ons aan!
×

Feansjop

Afrekenen

Ticketing

Afrekenen
Sfeertribune

Veelgestelde vragen

Waarom wil sc Heerenveen meer ongenummerde plaatsen in het stadion?

1. Na de promotie in 1993 is onze achterban in rap tempo gegroeid. Het oude Abe Lenstra stadion was een fantastische ambiance om kennis te maken met onze trots. De indeling van dat stadion bood door de vele ongenummerde plaatsen de gevraagde flexibiliteit om eenvoudig introducees mee te nemen. De tribune indeling van ons huidige stadion biedt die mate van flexibiliteit niet. Daarom wil sc Heerenveen meer ongenummerde plaatsen in het stadion realiseren. Echter wil niet iedereen staand een wedstrijd beleven. Daarom willen we ook ongenummerde zitplaatsen introduceren, zodat ook deze supporters kunnen profiteren van de flexibiliteit van de ongenummerde plaatsen. Ook financieel en commercieel gezien is het interessant om meer ongenummerde plaatsen in het stadion te hebben. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het interview met Jelko van der Wiel in de Corner van april 2015.

Waarom is de Noordtribune aangewezen om deze nieuwe indeling door te voeren?

Voor de uitbreiding van het aantal ongenummerde plaatsen heeft sc Heerenveen zich in eerste instantie gericht op de tribunes achter de doelen: de noord- en zuidtribune. Aan de zuidzijde echter, is de toegang tot het stadion beperkter door de aanwezigheid van het uitvak in de Zuidoosthoek van het stadion. De nieuwe tribune zal meer supporters gaan herbergen waardoor het wenselijk is om aan weerszijden van de tribune voldoende ruimte te hebben om supporters naar de uitgang te kunnen geleiden. Om veiligheids- en logistieke redenen is er dus gekozen voor de Noordtribune.

Wordt de gehele Noordtribune een staantribune?

Nee. Slechts een deel van de Noordtribune zal met (extra) staanplaatsen worden ingericht. Daarnaast worden er een aantal ongenummerde zitplaatsen gerealiseerd en een (groot) deel van de tribune zal ongewijzigd blijven.

Hoeveel staanplaatsen worden er gerealiseerd?

Er worden in eerste instantie ongeveer 600 extra staanplaatsen gerealiseerd. Het nieuwe vak biedt de mogelijkheid om de capaciteit met nog enkele honderden plaatsen uit te breiden.

Hoe zit het met de zichtlijnen?

Voor supporters in de vakken 11 en 13 zal de situatie enigszins veranderen. Het kan zijn dat bij bepaalde spelsituaties het zicht beperkter zal zijn. De gekozen variant is echter al een aantal keren in de praktijk getest en heeft destijds weinig tot geen klachten opgeleverd.

Wanneer wil sc Heerenveen de nieuwe tribune indeling gerealiseerd hebben?

De uitbreiding van het aantal staanplaatsen moet voor aanvang van het seizoen 2016-2017 gereed zijn.

Is het huidige evacuatieplan ingericht op een vergrote capaciteit van de noordtribune?

Ja. Onderzoek heeft uitgewezen dat het huidig evacuatieplan voldoet. Er zullen mogelijk wel een aantal bouwkundige aanpassingen moeten worden doorgevoerd (bijvoorbeeld bredere trapopgangen), maar de onderzoeken op dat detailniveau moeten nog worden uitgevoerd en kunnen pas worden uitgevoerd nadat de exacte capaciteit van de nieuwe tribune is bepaald.

Moet je verplicht lid zijn van Nieuw Noord of FeanFan om plaats te mogen nemen op de nieuwe tribune?

Nee, dit is niet verplicht. Wel stelt de club het op prijs dat je lid bent van een supportersvereniging. Zowel Nieuw Noord als FeanFan zetten zich in om de sfeer in het stadion te verbeteren onder meer door het organiseren van sfeeracties. Deze acties worden voornamelijk bekostigd door de contributie die de leden betalen. Voor meer informatie over de lidmaatschappen van de beide supportersverenigingen verwijzen wij u graag naar hun websites: www.feanfan.nl en www.nieuwnoord.frl.