VV Katwijk - sc Heerenveen
26 september, 19:45 uur
Koop nu kaarten »
Ga mee en moedig ons aan!
×

Feansjop

Afrekenen

Ticketing

Afrekenen

Privacy statement sc Heerenveen

Bij bezoek aan deze website of app  kan sc Heerenveen persoonsgegevens verwerken. sc Heerenveen respecteert hierbij uw privacy en stelt alles in het werk om deze te beschermen. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor doeleinden om onze dienstverlening aan u optimaal te laten verlopen. Conform de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking van persoonsgegevens door sc Heerenveen aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.

Hieronder wordt een nadere toelichting gegeven op het privacy beleid van sc Heerenveen.

Verwerking persoonsgegevens
sc Heerenveen verzamelt en verwerkt gegevens met betrekking tot klanten en bezoekers van deze website of app. De verwerking van deze persoonsgegevens is gericht op:

  • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer;
  • het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van sc Heerenveen en haar zorgvuldig geselecteerde partners en het kunnen uitvoeren van andere promoactiviteiten;
  • het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren over, onder andere, de website en mogelijk veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website.

Gebruik persoonsgegevens
De door sc Heerenveen verzamelde gegevens zijn nodig om de hiervoor beschreven doeleinden te kunnen bereiken. Wij stellen uw gegevens uitsluitend ter beschikking aan derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van onze relatie.

Websites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze website kunnen worden bezocht.

Beeld- en/of geluidsopnames bij evenementen
sc Heerenveen kan beeld- en/of geluidsopnames (laten) maken van haar locaties en haar bezoekers. sc Heerenveen is gerechtigd die opnames te gebruiken en te publiceren, bijvoorbeeld voor promotionele doeleinden. Uiteraard zal sc Heerenveen hierbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. sc Heerenveen is voor gebruik en publicatie van de opnames aan haar bezoekers geen vergoeding verschuldigd. Indien je niet in beeld wilt komen, mijd dan de plaatsen waar je een filmer, filmploeg en/of fotograaf aan het werk ziet.

Vragen & bezwaar
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy beleid van sc Heerenveen, dan kunt u deze richten aan: sc Heerenveen, Postbus 513, 8440 AM HEERENVEEN. Indien u bezwaren heeft tegen de verwerking van uw gegevens, kunt u zich hier schriftelijk tegen verzetten.

Wijzigingen
sc Heerenveen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Webshop
Voor de webshop maken we gebruik van een online betaalprovider genaamd Buckaroo. U kunt hier het privacy statement van Buckaroo bekijken

Overeenkomsten voor (Seizoen)Club Cards (inclusief halve seizoenkaarten) en toegangskaarten
In het kader van verkoop van toegangskaarten voor zowel de uit- als thuiswedstrijden kunnen door sc Heerenveen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, soort identiteitsbewijs en bankrekeningnummer en bij zakelijke overeenkomsten daarnaast het kvk-nummer en statutair vestigingsadres (hierna te noemen ‘Kaartpersoonsgegevens’). Deze Kaartpersoonsgegevens worden verwerkt om de overeenkomsten aan te kunnen gaan, uit te voeren en om het betalingsverkeer af te wikkelen. De Kaartpersoonsgegevens worden daarnaast verwerkt vanwege de doeleinden zoals beschreven in artikel 15 van de KNVB Standaardvoorwaarden, te vinden op www.knvb.nl en gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht. Het betreft in het bijzonder identificatiedoeleinden.
Naast de hierboven genoemde algemene gegevens kan sc Heerenveen verzoeken om een recente kleurenpasfoto bij het aangaan van een overeenkomst voor een (seizoens)Club Card met recht op het bezoeken van uitwedstrijden. De doeleinden waarvoor deze kleurenpasfoto wordt verwerkt, staan eveneens beschreven in artikel 15 van de KNVB standaardvoorwaarden, te vinden op www.knvb.nl. Het betreft in het bijzonder eveneens identificatiedoeleinden. De Kaartpersoonsgegevens en de kleurenpasfoto kunnen door sc Heerenveen worden verstrekt aan de KNVB, betaald voetbalorganisaties en de politie, zoals beschreven in artikel 15 van de KNVB standaardvoorwaarden.