Feanstore

Afrekenen

Ticketing

Afrekenen

Friesland College nieuw maatschappelijk partner

Gepubliceerd op 18 mei 2017 15:33
Friesland College nieuw maatschappelijk partner

Friesland College is maatschappelijk partner van sc Heerenveen geworden. Frank van Hout (lid College van Bestuur) en Luuc Eisenga ondertekenden woensdagavond het contract. sc Heerenveen ziet de nieuwe samenwerking als een mooie kans om de maatschappelijke ambities waar te kunnen maken.

Friesland College is een regionaal opleidingen centrum (ROC) en verzorgt middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en volwasseneneducatie. Het Friesland College biedt meer dan 200 (beroeps)opleidingen. ‘Onderwijs begint in de praktijk’ vindt Friesland College waardoor opleidingen veelal bestaan uit praktijk. Het Friesland College werkt veel samen met het bedrijfsleven, instellingen en andere onderwijsorganisaties waaronder nu ook sc Heerenveen.

17052017226852_FPH4346

Het partnerschap krijgt naast deelname aan de loge vooral inhoud door de start van een praktijkroute voor de studenten van het Friesland College binnen de organisatie van sc Heerenveen. Daarnaast verzorgt het Friesland College taalonderwijs aan de internationale sporters van sc Heerenveen. Door de samenwerking verwachten we de combinatie van (top)sport en onderwijs makkelijker te maken.

Het maatschappelijk platform van sc Heerenveen zet zich in voor kwetsbare doelgroepen in de samenleving. Voor het Friesland College zal de club een ondersteunende en faciliterende rol vervullen. Zo biedt sc Heerenveen kansen voor het uitwisselen van kennis en informatie, het uitbreiden van het netwerk, gezamenlijke organisatie van sportdagen en het aanbieden van werkervaringsplaatsen aan scholieren.