Feanstore

Afrekenen

Ticketing

Afrekenen

Het begin

1904 Victorie in wit met rode bies en kraag
1904 Victorie in wit met rode bies en kraag

Van Athleta naar Spartaan naar VV Heerenveen

1902: Voorgeschiedenis
Op 23 april maakte Hepkema’s courant Nieuwsblad van Friesland al gewag van de eerste voetbalwedstrijd van 'Victorie', spelend op eigen terrein, "aan den randweg naar ’t Oranjewoud".
De Leeuwarder "tegenvoeters" wonnen met 4 tegen 1 goal. Den volgenden zondag komt waarschijnlijk een Sneeker club hier spelen. De eigenaar van de krant stelde zelf de bal met veter beschikbaar. Het nieuwe was er voor de krant echter snel af, want de volgende week stond er alleen dat de club van de Sneeker had gewonnen. 

Tegenstanders werden per zogeheten Jan Plezier van het spoor gehaald om na de wedstrijd uitgebreid een 3e helft te vieren.

Op 17 november 1902 maakte de krant wederom gewag van een wedstrijd. De spelers stuurden zelf maar een stukje naar de krant. Ook in 1903, 1904. In 1907 kwam er zelf een voorzichtig reglement onder de naam van Achilles. In dat jaar ging men een fusie aan met de gymnastiekverenigingen Friso en Tyr en de voetbalclubs Victorie en Achilles en ontstond V.A.C. in 1908.  In 1918 ging de club ter ziele wegens de mobilisatie.

20 juli 1920:
Men kon echter niet zonder een voetbalclub en als onderdeel van een atletiekvereniging werd op 20 juli 1920 de officiële voetbalclub opgericht. Een datum waarover nogal wat verwarring bestaat. In 1919 was namelijk Athleta al opgericht, die in 1920 de eerste oefenwedstrijden speelde. Tijdens het seizoen 1921-1922 werd de naam door een fusie op 30 mei 1922 met de scholieren van de Hoogere Burger School gewijzigd in 'De Spartaan'.

Dit was van korte duur. Op 25 oktober 1922 kreeg de club bericht van de NVB, de Nederlandse Voetbal Bond, dat in plaats van 'Spartaan' de vereniging als VV Heerenveen in de boeken stond vermeld. Het hoe en waarom is nooit duidelijk geworden. Waarschijnlijk bestond er al een vereniging met dezelfde naam. In Heerenveen werd de naamswijziging zonder tegensputteren geaccepteerd. VV Heerenveen was een feit.

In 1927 betrok men het complex aan de J.H. Kruisstraat. Tot aan de komst van Abe in 1936 speelde de club daar met wisselend succes. Toen kwam trainer Syd Castle en met hem de toen 15-jarige Abe Lenstra en van de gefuseerde club VAC kwam ook de juweel Henny Jonkman. Dat was het begin van vele gloriejaren. 

De hoofdbrug

Op onderstaande foto de oude hoofdbrug in het centrum van Heerenveen. Op 15 juni 1919 werd hier afgesproken om over voortzetting van "sportactiviteiten" te praten. Nou ja "sport" voetbal dan. De brug zelf bestaat helaas niet meer.

Tegenwoordig wordt deze plek nog vaak gebruikt om na te praten over van alles en nog wat, maar vooral over voetbal.

De hoofdbrug
De hoofdbrug