Feanstore

Afrekenen

Ticketing

Afrekenen

Sinterklaastip-actie

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP KIDSCLUB FEANATICS
(Sinterklaastip-actie)
 
Gegevens nieuw lid:
Geslacht
Voornaam: *
Achternaam *
Adres *
Postcode *
Plaats *
Telefoonnummer: *
Mobiel nummer:
Emailadres *
Geboortedatum *
School:
Voetbalvereniging
Favoriete speler *
Ik ken de Feanatics via:
 
Sinterklaastip-actie
- Je betaalt € 8,25 voor de rest van het seizoen 2020-2021.
- Je lidmaatschap gaat in op 5 december 2020.
- Je ontvangt een welkomstpakket in Sinterklaasstijl (met gedicht).
 
De minimale duur van het lidmaatschap is een jaar, daarna is het lidmaatschap opzegbaar met een termijn van een maand. Betaling van contributie vindt plaats door middel van onderstaande machtiging. Indien een machtiging is afgegeven, zal de contributie aan het einde van de maand waarin het lidmaatschap start worden geïncasseerd. Indien incassering via de machtiging niet mogelijk blijkt en/of het bedrag wordt gestorneerd, vervalt de overeenkomst en de daaraan verbonden rechten. Een Junior Heroes-lidmaatschap wordt het seizoen na het bereiken van de 12-jarige leeftijd automatisch omgezet in een Feanatics-lidmaatschap.
 
Machtiging
De contributie is €16,50 per jaar.
Naam: sc Heerenveen
Adres: Postbus 513
Postcode: 8440 AM
Woonplaats: Heerenveen
Land: Nederland
Incassant ID: wordt door Buckaroo BV kenbaar gemaakt
Kenmerk machtiging: Contributie Kidsclub
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan
- sc Heerenveen om doorlopende incasso-opdrachten naar uw bank te sturen om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens betaling contributie Kidsclub;
- uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van sc Heerenveen.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
 
Gegevens gemachtigde
Naam: *
Adres: *
Postcode: *
Plaats: *
Land: *
Rekeningnummer [IBAN] *
Plaats en datum: *
 
 
 
Adresgegevens toezending welkomstpakket (in blanco envelop)
Voornaam
Achternaam
Emailadres *
Je hebt niet alle verplichte velden ingevuld