Lid worden

Actie

Word nu lid van de Junior Heroes en ontvang 50% korting* op de contributie voor het seizoen 2022-2023.

Junior Heroes-leden krijgen:

 

Voor seizoen 2022-2023 ontvangt u 50% korting. Met ingang van volgend seizoen betaalt u de reguliere contributie van €16,50 (onder voorbehoud van contributiewijzigingen)

 

 


Daarnaast maken Junior Heroes-leden kans om mee te lopen met de line-up en kan worden deelgenomen aan allerlei activiteiten en prijsvragen.

Aanmeldformulier

De minimale duur van een lidmaatschap is een jaar, daarna is het lidmaatschap opzegbaar met een termijn van een maand. Betaling van contributie vindt plaats door middel van onderstaande machtiging. Indien een machtiging is afgegeven, zal de contributie aan het einde van de maand waarin het lidmaatschap start worden geïncasseerd.

Indien incassering via de machtiging niet mogelijk blijkt en/of het bedrag wordt gestorneerd, vervalt de overeenkomst en de daaraan verbonden rechten. Een Junior Heroes-lidmaatschap wordt het seizoen na het bereiken van de twaalfjarige leeftijd automatisch omgezet in een Feanatics-lidmaatschap.

Betalingsgegevens

Contributie: 16,50 euro per jaar
Naam: sc Heerenveen
Adres: Postbus 513
Postcode: 8440 AM
Woonplaats: Heerenveen
Land: Nederland
Incassant ID: wordt door Buckaroo BV kenbaar gemaakt
Kenmerk machtiging: Contributie Kidsclub

Door ondertekening van dit formulier geef je toestemming aan:

  • sc Heerenveen om doorlopende incasso-opdrachten naar jouw bank te sturen om een bedrag van jouw rekening af te schrijven wegens betaling contributie Kidsclub
  • jouw bank om doorlopend een bedrag van jouw rekening af te schrijven, overeenkomstig met de opdracht van sc Heerenveen
Als je het niet eens bent met deze afschrijving dan kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met jouw bank. Vraag jouw bank naar de voorwaarden.