Feanstore

Afrekenen

Ticketing

Afrekenen

Meer zelfvertrouwen met Playing for Success Zuid-Friesland

Gepubliceerd op 23 april 2018 16:41
Meer zelfvertrouwen met Playing for Success Zuid-Friesland

Soms zit het op school even tegen en loopt het minder dan verwacht. Om er bij leerlingen van negen tot en met veertien jaar alles uit te halen wat er in zit, organiseert team Playing for Success Zuid-Friesland een lesprogramma. sc Heerenveen geeft dit lesprogramma mede vorm door ruimtes te faciliteren. Dit naschoolse onderwijsprogramma vergroot de motivatie en laat ook het zelfvertrouwen van deelnemende leerlingen groeien.

Programma

Om half vier ’s middags zijn de leerlingen van Playing for Success Zuid-Friesland bij het Abe Lenstra Stadion, waar ze bij de bestuurstafel het programma van de dag krijgen te horen. Voorafgaand aan de les schrijven de leerlingen hun leerdoel op, waarop ze samen met docent Klaas Rozema aan het einde van de dag zullen reflecteren. “Op deze manier leren de deelnemers om na te denken over hun eigen leerproces”, vertelt Rozema.

Daaropvolgend wordt de groep in tweeën verdeeld. De eerste groep zal verschillende raadsels en puzzels oplossen. Deze negentien puzzels en raadsels kenmerken zich door verschillende thema’s: ICT, begrijpend lezen, rekenen en zelfstandig werken.

2018-04-23-PHOTO-00000003

De tweede groep leerlingen wacht een verrassing. Eenmaal aangekomen in loge 38 blijkt het om het uitvoeren van een escaperoom-opdracht te gaan. Het scenario is als volgt: ‘De beveiliging van sc Heerenveen is na een wedstrijd vergeten om een aantal kinderen op te halen en het stadion is vervolgens op slot gegaan.’

De leerlingen moeten in totaal zes codes kraken om het openen van de loge weer mogelijk te maken.  Na een goede samenwerking, waarbij een aanvoerder de rest van het team aanstuurt op het verder vergroten van het vertrouwen, wordt de resetknop na 29 minuten omgedraaid.

Doel van Playing for Succes

In de tien lessen van Playing for Success Zuid-Friesland verbeteren de leerlingen zich op het gebied van zelfvertrouwen, samenwerken, zelfstandig werken en motivatie. Zo geven de deelnemers minder snel op, durven ze sneller vragen te stellen en kunnen ze zich beter concentreren. WOW; Welkom, Ontwikkeling, Waardering!