sc Heerenveen - FC Utrecht
16 december, 12:15 uur
Koop nu kaarten »
Er zijn nog kaarten beschikbaar!
×

Feanstore

Afrekenen

Ticketing

Afrekenen

Paul Nobelen geeft onderzoeksvraag terug

Gepubliceerd op 23 juni 2013 21:00
Paul Nobelen geeft onderzoeksvraag terug


In een gezamenlijke vergadering van het Stichtingsbestuur van sc Heerenveen met Burgemeester van der Zwan, de onderzoekers Nobelen en Vaessen en de vertegenwoordigingen van de verontruste groeperingen, heeft Dr. Paul Nobelen kenbaar gemaakt af te zien van de onderzoeksopdracht die hem door het Stichtingsbestuur werd verstrekt.

Hij ervaart het onderzoekklimaat als onvoldoende goed om een integer, onafhankelijk en professioneel onderzoek te verrichten. De heer Nobelen betreurt het dat hij dit besluit heeft moeten nemen.

Het Stichtingsbestuur acht het belang van een snel doch zorgvuldig en gedragen onderzoek groot omdat dit mede richting moet geven aan de toekomstige structuur van bestuur en toezicht van sc Heerenveen.

Het Stichtingsbestuur is daarom direct gestart met de werving van een andere onderzoeker die samen met de heer Jos Vaessen, aangedragen door de groep verontrusten, het onderzoek kan uitvoeren. De Burgemeester van Heerenveen, de heer Tjeerd van der Zwan, ziet daarbij toe op naleving van de spelregels.

Het Stichtingsbestuur zal, vanwege het vertrek van directievoorzitter Robert Veenstra, tijdelijke maatregelen nemen om de continuïteit van bestuur en toezicht van sc Heerenveen te waarborgen. Na afronding van het onderzoek zal definitieve invulling plaatsvinden.


Stichtingsbestuur sc Heerenveen