Feanstore

Afrekenen

Ticketing

Afrekenen

Voltallig bestuur sc Heerenveen treedt terug

Gepubliceerd op 26 oktober 2015 17:10

Rondom sc Heerenveen is veel onrust ontstaan als gevolg van de bestuurscrisis bij de club. Gebleken is dat het bestuur (de One Tier Board) vanaf december 2013 als collectief goed is begonnen, maar dat in de loop van de tijd steeds duidelijker naar voren kwam dat ondanks de inzet en inbreng van alle individuele bestuursleden, de voor duurzaam succes noodzakelijke onderlinge samenwerking steeds stroever verliep. Ondanks diverse pogingen is het niet gelukt om iedereen in het bestuur weer op één lijn te krijgen.

Het Stichtingsbestuur heeft in de afgelopen periode in nauw overleg met de leden van het bestuur volop overleg gehad om te komen tot een collectief aftreden. Met het terugtreden van Jelko van der Wiel deze ochtend is dit collectief terugtreden mogelijk gemaakt en per heden geëffectueerd. Het Stichtingsbestuur zal in samenspraak met een te benoemen formateur en in afstemming met de Ondernemingsraad van sc Heerenveen zorgdragen voor het formeren van een nieuw bestuur; de omvang van het nieuwe bestuur zal tevens onderwerp zijn van nader overleg. Tot de benoeming van een nieuw (interim-)bestuur heeft het Stichtingsbestuur met de uitvoerende bestuurders (Wim Dijk, Hans Vonk en Ben Takkenberg) afgestemd dat zij vooralsnog de lopende zaken en bestuurstaken waarnemen.

Het Stichtingsbestuur is van mening dat in het belang van iedereen die betrokken is bij sc Heerenveen de huidige bestuursperikelen volledig moeten worden afgesloten. In dat verband is besloten dat de huidige leden van het Stichtingsbestuur hun positie beschikbaar stellen zodra het bestuur opnieuw is geformeerd en er een nieuwe voorzitter van het Stichtingsbestuur is benoemd, of zoveel eerder als redelijkerwijs mogelijk is.

Was getekend, het Stichtingsbestuur sc Heerenveen.