Feanstore

Afrekenen

Ticketing

Afrekenen

Medische zorg

Een speler in de jeugdopleiding bevindt zich in een voetballeerproces. Het op een juiste manier verzorgen van je lichaam, het voorkomen van blessures, maar ook het adequaat omgaan met een blessure zijn allemaal processen die een wezenlijk onderdeel zijn van dit proces. De medische staf speelt hierin een grote rol door middel van informeren, adviseren, begeleiden en behandelen.
 
Als voetballer in de jeugdopleiding van sc Heerenveen neem je deel aan een groot aantal trainingen en wedstrijden. Helaas doen zich situaties voor die tot een blessure kunnen leiden. Er zijn veel factoren waardoor blessures kunnen ontstaan en de aard van de kwetsuren verschilt nogal: van licht letsel waarmee gemakkelijk verder kan worden gespeeld, tot zware blessures waardoor er een langere periode niet kan worden getraind en gespeeld. De medische staf van de jeugdopleiding is tijdens trainings- en wedstrijddagen aanwezig op sportpark Skoatterwald om de jeugdspelers van sportmedische zorg te voorzien. Dit betreft o.a. blessurepreventie, revalidatie en prestatiebevordering. Blessures worden doorgaans eerst door de eigen medische staf behandeld.
 
De medische staf bestaat uit een sportarts, fysiotherapeuten, een sportzorgmasseur en een sportdiëtiste. Op de wedstrijddagen word de medische staf ondersteund door medisch vrijwilligers.

Er zijn een aantal samenwerkingsverbanden met externe partijen waaronder met het Tjongerschans ziekenhuis, sportstad Heerenveen, tandarts, podotherapeut en een huisartsenpraktijk. Door de korte lijnen kan er, indien noodzakelijk geacht, snel worden doorverwezen.

De medische staf streeft ernaar jeugdspelers tijdens de opleiding te voorzien van een optimale medische begeleiding en individuele aandacht. Hierbij willen we vooruitstrevend, transparant, kwalitatief en volgens de meest recente ontwikkelingen op medisch gebied aan het werk zijn.
 
De medische begeleiding gaat echter verder dan het enkel aanbieden van medische ondersteuning. Zo worden de spelers medisch gekeurd door de sportarts en word de lichamelijke ontwikkeling (groei) op de voet gevolgd, middels periodieke metingen. Daarnaast vind de medische staf het belangrijk dat de speler verantwoord met zijn lichaam leert om gaan en zijn verantwoordelijkheden leert nemen als onderdeel van de opleiding. Het leren luisteren naar je lichaam en ontdekken hoe te leven als een topsporter hoort hier ook bij. Evenals het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden bij fysieke problemen richting de medische staf en trainers maar ook naar ouders/verzorgers zien we als een leerproces. Tevens speelt voeding een belangrijke rol in de opleiding. De sportdiëtiste zal de spelers gedurende het seizoen van informatie voorzien en indien nodig individueel begeleiden. 
 
Om de speler in een veilig klimaat te laten opleiden is er dagelijks overleg tussen de medische- en technische staf. Zo kan de juiste belasting worden aangeboden en vinden we de fysieke ontwikkeling erg belangrijk. Contact met ouders en spelers moet laagdrempelig zijn. Het uitgangspunt binnen de jeugdopleiding is dat er geen enkel risico word genomen met jeugdspelers betreffende zijn gezondheid. Naast aandacht voor de fysieke ontwikkeling is er ook aandacht voor de mentale ontwikkeling. Een hogere mentale weerbaarheid heeft een positief effect op de sportieve prestaties maar komt ook van pas in het dagelijks leven.