Feanstore

Afrekenen

Ticketing

Afrekenen

Ouders

De ouders van de jeugdspelers vormen een belangrijke groep binnen het opleiding van sc Heerenveen. Immers, zij zijn het die hun kind bij de opleiding van sc Heerenveen hebben spelen. Zonder de steun van de ouders is het voor sc Heerenveen onmogelijk spelers een goede (voetbal) opleiding en verdere ontwikkeling te bieden. Zij kennen hun kind immers als beste en dus zijn zij ook de aangewezen personen om informatie te verschaffen en invloed uit te oefenen op beslissingen die ten aanzien van hun kind worden genomen. De club zal altijd de informatie, de adviezen en beslissingen van de ouders respecteren.

Als tegenprestatie hebben de ouders recht op alle informatie over het reilen en zeilen binnen de club.
Op gezette tijden worden de ouders op de hoogte gesteld van de vorderingen van hun kind ten aanzien van hun voetbalopleiding door middel van een rapportage.

Ouders mogen wat betreft de club assertief zijn. Dus wanneer hen iets niet bevalt of wanneer ze een andere mening zijn toegedaan, dan stelt de club het op prijs dat ze de kritiek kenbaar maken aan sc Heerenveen. De club houdt van openheid en een goede communicatie. Over voetbaltechnische zaken wordt in principe niet gediscussieerd.