Feanstore

Afrekenen

Ticketing

Afrekenen

Onderwijs

Aan studeren en het volgen van cursussen wordt bij sc Heerenveen hoge prioriteit gegeven. De club heeft een eigen ruimte waar spelers kunnen studeren. Daarnaast wordt ondersteuning gegeven bij online studies, zodat ook buitenlandse spelers passend onderwijs kunnen volgen.

Een voetbalcarrière duurt relatief kort en je kunt er niet een leven lang op teren. In veel gevallen financieel niet en roem is nu eenmaal vergankelijk. Voor een maatschappelijk vervolg en voor de eigenwaarde van jeugdspelers is het goed dat zij terug kunnen vallen op een opleiding, een baan en/of een maatschappelijke functie.

Jonge voetballers die bij sc Heerenveen spelen en daardoor woonachtig zijn in een gastgezin gaan in de regio Heerenveen naar school. De club heeft een hechte samenwerking met het Friesland College en de OSG Sevenwolden. Deze scholingsinstituten bieden opleidingen aan op alle niveaus.

In overleg met deze scholen wordt een leerprogramma per jeugdspeler samengesteld. De leerprogramma’s zijn georganiseerd en op elkaar afgestemd zodat spelers niet in problemen kunnen komen met de combinatie school en voetbal. sc Heerenveen vindt het belangrijk dat de fysieke en geestelijke belasting in verhouding is, zodat jeugdspelers in beide opzichten optimaal kunnen presteren. Speciale studiecoördinatoren bewaken deze balans en zorgen ervoor dat jonge voetballers ook op school voortgang boeken. 

Tot slot biedt sc Heerenveen Nederlandse les aan voor buitenlandse spelers. De club vindt het belangrijk dat spelers vanuit het buitenland goed integreren in Nederland. Daarvoor is taal een belangrijke voorwaarde.