Lid worden

Feanatics is er voor de supporters van 12 tot en met 18 jaar. Een lidmaatschap kost €17,50 per seizoen (1 juli t/m 30 juni). 

Feanatics-leden krijgen:

  • Eenmaal een welkomstpakket
  • Een Feanatics-clubkaart waarmee je toegangskaarten kunt kopen voor thuiswedstrijden van sc Heerenveen
  • Korting bij de Feanstore, kinderboerderij De Naturij, activiteitenboerderij De Wartenster, Netl De Wildste Tuin, Kameleon Terherne, Jumpstyle Assen en Ballorig in Assen, Drachten en Heerenveen
  • Daarnaast maken Feanatics-leden kans om vlagdrager te zijn bij een thuiswedstrijd en kan worden deelgenomen aan diverse activiteiten zoals de ballenjongens en -meiden selectiedag.

Meld je aan voor Feanatics!

De minimale duur van een lidmaatschap is een jaar, daarna is het lidmaatschap opzegbaar met een termijn van een maand. Betaling van contributie vindt plaats door middel van onderstaande machtiging. Indien een machtiging is afgegeven, zal de contributie aan het einde van de maand waarin het lidmaatschap start worden geïncasseerd.

Indien incassering via de machtiging niet mogelijk blijkt en/of het bedrag wordt gestorneerd, vervalt de overeenkomst en de daaraan verbonden rechten.

Betalingsgegevens

Contributie: 17,50 euro per jaar
Naam: sc Heerenveen
Adres: Postbus 513
Postcode: 8440 AM
Woonplaats: Heerenveen
Land: Nederland
Incassant ID: wordt door Buckaroo BV kenbaar gemaakt
Kenmerk machtiging: Contributie Kidsclub

Door ondertekening van dit formulier geef je toestemming aan:

  • sc Heerenveen om doorlopende incasso-opdrachten naar jouw bank te sturen om een bedrag van jouw rekening af te schrijven wegens betaling contributie Kidsclub
  • jouw bank om doorlopend een bedrag van jouw rekening af te schrijven, overeenkomstig met de opdracht van sc Heerenveen
Als je het niet eens bent met deze afschrijving dan kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met jouw bank. Vraag jouw bank naar de voorwaarden.

Kidsclubpartners

Kidsclubvrienden