Feanstore

Afrekenen

Ticketing

Afrekenen

Lidmaatschap Junior Heroes

Nieuwe leden ontvangen een welkomstpakket van sc Heerenveen.
 

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP KIDSCLUB
 
Gegevens nieuw lid:
Geslacht
Voornaam: *
Achternaam *
Adres *
Postcode *
Plaats *
Telefoonnummer: *
Mobiel nummer:
Emailadres *
Geboortedatum *
School:
Voetbalvereniging
Favoriete speler *
Ik ken de Junior Heroes van:
 
De minimale duur van het lidmaatschap is een jaar, daarna is het lidmaatschap opzegbaar met een termijn van een maand. Betaling van contributie vindt plaats door middel van onderstaande machtiging. Indien een machtiging is afgegeven zal de contributie aan het einde van de maand waarin het lidmaatschap start worden geïncasseerd. Indien incassering via de machtiging niet mogelijk blijkt en/of het bedrag wordt gestorneerd, vervalt de overeenkomst en de daaraan verbonden rechten. Een Junior Heroes-lidmaatschap wordt het seizoen na het bereiken van de 12-jarige leeftijd automatisch omgezet in een Feanatics-lidmaatschap.
 
Machtiging
De contributie is €16,50 per jaar. Naam: sc Heerenveen Adres: Postbus 513 Postcode: 8440 AM Woonplaats: Heerenveen Land: Nederland Incassant ID: wordt door Buckaroo BV kenbaar gemaakt Kenmerk machtiging: Contributie Kidsclub
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan - sc Heerenveen om doorlopende incasso-opdrachten naar uw bank te sturen om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens betaling contributie Kidsclub; - uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van sc Heerenveen. Als u het niet eens bent met deze afschrijving dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
 
Gegevens gemachtigde
Naam: *
Adres: *
Postcode: *
Plaats: *
Land: *
Rekeningnummer [IBAN] *
Plaats en datum: *
 
 
 
Je hebt niet alle verplichte velden ingevuld