Stichting sc Heerenveen Foundation

Stichting sc Heerenveen Foundation

Inschrijfnummer KvK: 82465606

Contactgegevens: maatschappelijk@sc-heerenveen.nl

Doelstelling: Het werven van fondsen en subsidies en het initiëren, begeleiden en coördineren van projecten op het gebied van sport en gezondheid, sociale integratie en educatie, en voorts alles wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt. Dit alles in de ruimste zin van het woord.

Hoofdlijnen beleidsplan: De missie is maatschappelijk impact te maken op gebied sport, gezondheid, sociale integratie en educatie, en betrokkenheid te realiseren van alle stakeholders in de regio Noord-Nederland, en specifiek voor de gelieerde partijen aan sc Heerenveen.

Deze missie kan alleen gerealiseerd worden door een intense samenwerking met sc Heerenveen, waar maatschappelijk verantwoord ondernemen al meerdere jaren een integraal onderdeel is van het beleid van de club.

Functies en namen bestuursleden:
Margryt Gerritsma, voorzitter
Marouan Achammachi, secretaris
Jelmer Waterlander, penningmeester

Er is geen sprake van een beloningsbeleid voor de bestuurders (vrijwilligers).

Verslag activiteiten: zie reeds de vermelde activiteiten op de pagina Maatschappelijk.

Financiële verantwoording: Jaarrekening stichting sc Heerenveen Foundation 2022.