Thema's

Thema's

De maatschappelijke projecten en acties van sc Heerenveen vallen altijd binnen een of beide overkoepelende thema's: participatie en vitaliteit. Daarbij maken we gebruik van de expertise en vaardigheden van onze maatschappelijke partners. Die samenwerking resulteert in projecten die inwoners van Heerenveen, de provincie Friesland en daarbuiten helpen in onze samenleving en hen meer leren over het blijven uitdagen van lijf en brein.

Participatie
Ontwikkeling en deelname aan de samenleving is voor iedereen. Voor een profvoetballer van sc Heerenveen, maar net zo goed voor iemand die bijvoorbeeld een beperking heeft of laaggeletterd is. Wij willen dat iedereen in de maatschappij kan meedoen en scoren. Projecten die binnen het thema participatie vallen zijn onder andere Fuotbal Memories, Playing for Success, Scoor een Boek en het Sportproject. Meer informatie over onze projecten vind je hier.

Vitaliteit
Als je wilt presteren, moet je fit en gezond zijn. Dat geldt niet alleen voor de spelers van sc Heerenveen, maar voor iedereen. Met onze maatschappelijke partners investeren we in het meedoen aan leefstijl gebonden activiteiten voor jong en oud, waarmee we willen bijdragen aan een vitalere omgeving. Gerelateerde projecten: OldStars, G-voetbal en FeanFit. Meer informatie over onze projecten vind je hier.

Om bij te dragen aan een vitaler Friesland zijn wij de samenwerking aangegaan met GGD Fryslân. Deze ambitie hebben beide partijen samen uitgesproken en sluit aan bij de Friese Preventieaanpak. Hierin maken diverse samenwerkende organisaties zich sterk voor een goede gezondheid en welzijn met gelijke kansen voor alle Friese inwoners.