Eretitels

sc Heerenveen kent twee eretitels: erevoorzitter en Heer van Heerenveen. Voorzitters kunnen vanwege hun verdiensten benoemd worden tot erevoorzitter. Vrijwilligers die zich op een uitzonderlijke manier hebben ingezet voor de club kunnen worden benoemd tot Heer van Heerenveen.

 

Erevoorzitters

 • Hendrik Huisman † (voorzitter van 1940-1947)
 • Riemer van der Velde (voorzitter van 1983-2006)

 

Onderscheidingen voor 1977

Vanwege de afsplitsing tussen profs en amateurs in 1977 kent Sportclub Heerenveen geen leden. Voor mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de betaald voetbalorganisatie is de eretitel ‘Heer van Heerenveen’ in het leven geroepen. In de periode voor de afsplitsing zijn er wel diverse vrijwilligers tot Lid van Verdienste benoemd. Klik hier voor een lijst met onderscheidingen vanuit VV Heerenveen.

Heeren van Heerenveen

 • Hans van der Horst
 • Lippe Lap †
 • Pieter Brouwer
 • Herman Reinders
 • Klaas de Jonge †
 • Hans Wezenaar †
 • Wim Molenaar †
 • Jan van Sytzama †
 • Jan Landman †
 • Roel de Jong †
 • Theun van der Meulen
 • Bart van der Meer
 • Klaas Oenema
 • Jappie Vogelzang
 • Tjitte Wiersma
 • Sjoerd Feenstra
 • Egbert van Hes
 • Gilles Veenstra