Publieke regels

Op het bezoeken van wedstrijden van sc Heerenveen zijn verschillende reglementen van toepassing. In de eerste plaats is de bezoeker gebonden aan de standaardvoorwaarden van de KNVB. Als aanvulling hierop hanteert sc Heerenveen zijn eigen huisregels, opgenomen in het huisreglement. Daarin zijn onder meer bijzondere regels opgenomen voor het bezoeken van uitwedstrijden en beleid met betrekking tot de rechten na afloop van een stadionverbod.

Standaardvoorwaarden
De KNVB hanteert standaardvoorwaarden die van toepassing zijn op iedereen die een voetbalwedstrijd bijwoont waaraan een Nederlandse club deelneemt.

Huisreglement
Daarnaast hanteert sc Heerenveen eigen huisregels, als aanvulling op de standaardvoorwaarden van de KNVB. Het huisreglement van sc Heerenveen en de standaardvoorwaarden van de KNVB zijn allebei van toepassing op de toegang tot en het bijwonen van wedstrijden waar sc Heerenveen bij is betrokken.

Reglement uitwedstrijden
Klik hier voor het reglement 'Uitwedstrijden sc Heerenveen'.

10092021282254 DSC 4234
Gztgetbx

Convenant betaald voetbal
Bij het betaald voetbal van sc Heerenveen zijn, in het kader openbare orde, rechtshandhaving en veiligheid, vijf verschillende partijen betrokken: sc Heerenveen, de politie, het Openbaar Ministerie, de Veiligheidsregio Fryslân en de gemeente Heerenveen. Deze partijen zijn ieder verantwoordelijk voor hun eigen taakveld. Jaarlijks tekenen de partijen een convenant waarin de afspraken staan die de partijen onderling maken.

Adviescommissie
Voordat sc Heerenveen overgaat tot het nemen van maatregelen of het opleggen van straffen als gevolg van het overtreden van de reglementen, laat de club zich adviseren door een adviescommissie. De rol en werkwijze van de commissie zijn nader geregeld in het reglement 'Adviescommissie sc Heerenveen'.

Klachtencommissie
Op klachten en/of bezwaren tegen gedragingen van sc Heerenveen waarbij sprake is van een rechtstreeks getroffen belang is het reglement 'Klachtencommissie sc Heerenveen' van toepassing. Klachten en/of bezwaren kunnen schriftelijk worden ingediend bij de directie. Tegen de daarop genomen beslissing van de directie staat beroep open bij de onafhankelijke Klachtencommissie.

Regelgeving staanvak
Voor het staanvak gelden aanvullende regels ten opzichte van zitplaatsen. De KNVB heeft enkele criteria opgesteld waaraan sc Heerenveen moet voldoen. Deze criteria zijn te lezen in het reglement 'Staanvak'.

Stadionverbod
De KNVB legt landelijke stadionverboden op aan supporters die zich bij of rondom voetbalwedstrijden - kort gezegd - misdragen. In de meeste gevallen zal het opgelegde stadionverbod een landelijk stadionverbod betreffen. Een dergelijk verbod wordt opgelegd als er gedrag is vertoond in strijd met de wet of met de standaardvoorwaarden.

Een betaaldvoetbalclub kan er ook voor kiezen om een lokaal stadionverbod op te leggen. Bijvoorbeeld als er gehandeld is tegen de huisregels of in afwachting van een landelijk stadionverbod voortkomend uit een proces-verbaal.

DSC04570
DSC04612

Rookvrij Abe Lenstra stadion
In het Abe Lenstra stadion geldt een verbod op roken. Een rookvrij stadion geldt zodra het stadion wordt betreden: op alle tribunes, toiletten, horecapunten, trappen, businessruimtes, loges en skyboxen. Waar wél mag worden gerookt, is buiten het stadion. Meer informatie is te vinden op de website www.rookvrijestadions.nl.

Privacy
sc Heerenveen respecteert ieders privacy en stelt alles in het werk om deze te beschermen. Persoonsgegevens worden gebruikt voor doeleinden om onze dienstverlening optimaal te laten verlopen. Conform het privacystatement is de verwerking van persoonsgegevens door sc Heerenveen aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.