Pers/Press

Elke dag wordt er geschreven en gesproken over sc Heerenveen. Op tv, op de radio, in kranten en tijdschriften, in podcasts, op social media… Niet zelden komt dan de trainer, een speler of iemand anders die onder contract staat bij sc Heerenveen aan het woord.

De afdeling Communicatie is voor de pers het eerste aanspreekpunt binnen sc Heerenveen en vormt de schakel tussen club en media.

Interviewverzoek

Interviewverzoeken voor directieleden, trainers, spelers of medewerkers van sc Heerenveen worden ingediend bij de afdeling Communicatie. In het geval van printmedia heeft de afdeling Communicatie het recht de tekst voor publicatie in te zien en feitelijke onjuistheden te wijzigen, in overleg met de betreffende journalist.

Het aanvragen van een interview kan uitsluitend via onderstaande link.

Interview request

Interview requests for board members, trainers, players or employees of sc Heerenveen are submitted to the Communication department. In the case of print media, the Communications Department has the right to inspect the text before publication and to change factual inaccuracies, in consultation with the journalist concerned.

You can only request an interview via the link below.

Accreditatie

Voor het bijwonen van een thuiswedstrijd van sc Heerenveen dient een mediavertegenwoordiger in het bezit te zijn van accreditatie. Accreditatieverzoeken kunnen worden ingediend tot drie werkdagen voor de wedstrijddag. Voor het verkrijgen van accreditatie is een NSP- of AISP-kaart nodig.

Het aanvragen van accreditatie kan via de website van de NSP of de link hieronder.

Accreditation

To attend a home game of sc Heerenveen, a media representative must be in possession of accreditation. Accreditation requests can be submitted up to three business days before matchday. An NSP, AISP or German VDS card is required to obtain an accreditation.

You can apply for accreditation via the link below.