‘Heer van Heerenveen’ Roelof Titte de Jong overleden

29 november 2022 14:00

Met droefenis hebben wij kennis genomen van het bericht dat Roelof Titte de Jong op zondag 27 november is overleden. Vanwege zijn vele verdiensten voor de club was hij 'Heer van Heerenveen'. Roel, zoals zijn roepnaam luidde, werd 90 jaar oud. 

ROEL V2
Roel de Jong als penningmeester van Aktie '67


De Jong was jarenlang penningmeester van Aktie ’67. Onder zijn vakkundigheid groeide het vermogen dat naar de club kon worden overgemaakt gestaag. "Toen ik in 1979 penningmeester werd, ben ik begonnen met het aanleggen van een boekhoudsysteem", vertelde De Jong in het 100-jarig jubileumboek. "Dat moest op een gegeven moment wel, want het ging om zulke grote sommen geld." Daarvoor werd de boekhouding nog bijgehouden op de achterkant van een sigarendoosje.

Ons medeleven gaat uit naar de familie en naasten. Wij wensen hen veel sterkte bij het dragen van dit verlies.

Directie en medewerkers sc Heerenveen