Beddenspecialist.nl en sc Heerenveen verlengen samenwerking

25 oktober 2023 09:00

Beddenspecialist.nl blijft partner van sc Heerenveen. "Een aantal jaar geleden zijn wij begonnen met het verbeteren van de slaapomstandigheden van de spelers", legt directeur Maarten Stoffels uit. "Om de continuïteit binnen de performance staf van sc Heerenveen te waarborgen, is deze samenwerking met drie jaar verlengd."

Beddenspecialist


Samen met beddenspecialist.nl is er de afgelopen jaren een slaapprotocol opgesteld bij de Friese Eredivisionist, zodat de voetballers van de eerste selectie hun slaap kunnen optimaliseren. "Onze slaapfysiotherapeut Hidde Hulshof neemt per sporter een vragenlijst af om kwaliteit van slaap en de slaapomstandigheden in kaart te brengen", legt Stoffels uit.

Hij vervolgt: "Daarna wordt middels de SlaapID-thuismeting het slaapgedrag (slaaphoudingen, slaapbewegingen, slaapklimaat en slaapritme) gemonitord. Tot slot bezoekt Hidde de voetballers zelf om de slaapomstandigheden en fysieke ligging in kaart te brengen. Op basis daarvan volgt, in samenwerking met de performance staf, een persoonlijk slaaprapport met aanbevelingen en adviezen per sporter om de slaap te kunnen verbeteren."

sc Heerenveen ziet slaap als een belangrijke pijler om de prestaties te kunnen optimaliseren. "Alles wat met slaap te maken heeft, behoeft constante aandacht", stelt Stoffels, die vanaf het seizoen 2024-2025 ook met de vrouwen en de Akademy-spelers aan de slag gaat. "Zo kunnen wij er voor zorgen dat het belang en het bewustzijn van een goede slaap breed gedragen wordt binnen de club."