Egbert van Hes benoemd tot Heer van Heerenveen

02 februari 2023 12:50

sc Heerenveen heeft Egbert van Hes uitgeroepen tot Heer van Heerenveen. "De eretitel is bestemd voor mensen die zich in het verleden bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de club", aldus algemeen directeur Cees Roozemond. Van Hes, die in januari 2023 afscheid nam als voorzitter van de Raad van Commissarissen, is al decennia in diverse functies verbonden aan de club.

Egbert Van Hes


"Van Hes is trouwe sponsor met zijn bedrijf Eisma Media Groep, waarmee hij al 32 jaar nauw bij de club betrokken is. Daarnaast is Eisma Media Groep nauw betrokken als hoofdsponsor van het G-team. Bovenal is hij iemand die altijd en zonder onvertogen woord als ambassadeur, formateur, adviseur en klankbord voor de club klaarstond en staat", aldus Roozemond, die stelt dat de Friese club Van Hes veel dank verschuldigd is voor zijn werkzaamheden achter de schermen. "Hij is van enorm belang voor de continuïteit van en de menselijke maat in de club."

Voor Van Hes was de laatste persoon die de eretitel Heer van Heerenveen kreeg toebedeeld Sjoerd Feenstra in 2021. Voor Feenstra werden Hans van der Horst, Lippe Lap †, Hans Wezenaar †, Herman Reinders, Wim Molenaar †, Klaas de Jonge †, Jan van Sijtzama †, Jan Landman †, Roel de Jong †, Theun van der Meulen, Pieter Brouwer, Bart van der Meer, Klaas Oenema, Jappie Vogelzang en Tjitte Wiersma tot Heer van Heerenveen benoemd.