Feanstore

Afrekenen

Ticketing

Afrekenen

Friese Roots

sc Heerenveen ademt in alles haar Friese achtergrond. De club speelt sinds jaar en dag in een tenue met witte broek en een shirt met blauwwitte banen en rode pompeblêden (leliebladen). VAC (een voorloper van VV Heerenveen) deed dat al in 1912 en tijdens de jaarvergadering op 9 april 1933 werd dit "costuum" op voorstel van de toenmalige secretaris Klaas Schaap in ere hersteld. Dit is één van de herkenbaarste cluboutfits in Europa. 

Het shirt
De zeven rode pompeblêden verwijzen naar de middeleeuwse Friese 'Zeelanden': een zelfstandige landstreek langs de kust van Alkmaar tot de rivier de Wezer, die samengingen in een verdedigingsverbond tegen de Noormannen. Het getal zeven had vroeger waarschijnlijk de betekenis van 'veel'. Sommige bronnen gaan uit van de zeven Friese landen: West-Friesland, Westergo, Oostergo, Hunzingo, Fivelingo, Emsingo en Jeverland

Het Fries volkslied
Sinds ongeveer 1990 wordt voor elke thuiswedstrijd het Fries volkslied gespeeld en gezongen. Daarvoor gebeurde dat bij een belangrijke/bijzondere thuiswedstrijd.

Friese2
Fries volkslied

Voor elke thuiswedstrijd wordt het eerste couplet en het refrein van het Fries volkslied gespeeld op  het veld en/of gezongen. Bij een Europa League wedstrijd is dat echter niet mogelijk. De supporters lossen dat op door het vanaf de tribune zelf in te zetten.

Frysk bloed tsjoch op! Wol nou ris brûze-en siede
En bûnzje troch ús ieren om.
Flean op! Wy sjonge-it bêste lân fan ’e ierde,
It Fryske lân fol eare-en rom.

Klink dan en daverje, fier yn it rûn,
Dyn âlde eare o Fryske grûn!
Klink dan en daverje, fier yn it rûn,
Dyn âlde eare o Fryske grûn!

Vertaling in het Nederlands:
Fries bloed bruis op!
Gevoel uw heldenwaarde,
Wees fier, dat gij een Fries u noemt;
Spring op! Wij zingen ‘t schoonste land der aarde,
Der Friezen land vanouds beroemd:

Klink dan en daver ver in het rond,
Uw oude ere, o Friese grond!
Klink dan en daver ver in het rond,
Uw oude ere, o Friese grond!


Download de audio versie

Blauhuster Dakkapel in actie
Blauhuster Dakkapel in actie
Frysk Folksliet in de line up
Frysk Folksliet in de line up