Feanstore

Afrekenen

Ticketing

Afrekenen

Vrijwilligersvereniging

Conform advies van de Vaessen-Koopmans commissie (aug. 2013) betreffende een nieuw bestuur en management model van sc Heerenveen, waarbij geadviseerd is om de vrijwilligers van sc Heerenveen te organiseren in een vereniging, is op 23 juni 2014 daadwerkelijk de verenging van en voor de vrijwilligers van sc Heerenveen opgericht.

Vrijwilligersvereniging sc Heerenveen heeft als doel:

  • Het vormen van een platform voor de vrijwilligers die zich inzetten voor de betaald voetbalorganisatie sc Heerenveen
  • Het bevordering van de onderlinge samenwerking tussen de vrijwilligers en de betaald voetbalorganisatie sc Heerenveen

Klik hier voor het downloaden van de statuten van de vereniging.

Het bestuur van de verenging wordt gevormd door actieve vrijwilligers die minimaal 1 jaar voor de club actief zijn geweest en omvat 7 personen gekozen door de vrijwilligers. Om een goede afspiegeling van alle vrijwilligers afdelingen te verkrijgen is gekozen voor de navolgende bestuur samenstelling:

  • 3 bestuursleden als vertegenwoordigers van de veiligheid/steward organisatie
  • 2 bestuursleden als vertegenwoordigers van de voetbalzaken organisatie
  • 2 bestuursleden als vertegenwoordigers van facilitaire zaken, communicatie, klantenservice, commercie en overige algemene zaken

NOOT: Vrijwilligers die actief zijn voor Aktie ‘67’ zijn georganiseerd in hun eigen vereniging.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit zeven vrijwilligers, te weten;

Voorzitter Martin de Jong vertegenwoordiger overige afdeling
Secretaris Loes Ypma vertegenwoordiger veiligheid/steward organisatie
Penningsmeester Minze Broersma vertegenwoordiger voetbalzaken
Lid Henry ter Schure vertegenwoordiger veiligheid/steward organisatie
Lid Kees Heida vertegenwoordiger veiligheid/steward organisatie
Lid Maaike Nicolai vertegenwoordiger voetbalzaken
Lid Cor de Vries vertegenwoordiger overige afdeling