sc Heerenveen lijdt nettoverlies over seizoen 2022-2023

22 november 2023 09:30

sc Heerenveen heeft het seizoen 2022-2023 afgesloten met een nettoverlies van 3,6 miljoen euro. Hierdoor bedraagt het eigen vermogen op 30 juni 2023 23,4 miljoen euro. Het volledige jaarverslag is hier te downloaden. 

DSC02889


Oorzaken
verlies
Als gevolg van afwaarderingen van enkele spelers, die aan het einde van het boekjaar alsnog administratief zijn verwerkt en het uitblijven van een oplossing voor de hoge huisvestingskosten, is dit verlies hoger dan aanvankelijk begroot. Samengevat ziet de winst-en-verliesrekening van sc Heerenveen er als volgt uit:

Financiele Resultaten 2022 2023 (1)


De bedrijfslasten zijn nog steeds te hoog ten opzichte van de opbrengsten. Dit is altijd goed gemaakt door transfers en het beleid is hier ook deels op gestoeld. De resultaten uit de transfer van Amin Sarr zijn in de winterse transferperiode direct besteed voor het aantrekken van Osame Sahraoui en Daniel Karlsbakk. De club heeft daarnaast bewust geïnvesteerd in de sportieve randvoorwaarden middels het verbouwen en professionaliseren van de kleedkamers, het krachthonk en de spelersruimtes.

sc Heerenveen weet dat het zich moet inzetten om de balans tussen de kosten en opbrengsten te verbeteren. De club kijkt kritisch naar het uitgavenpatroon en zet in op het realiseren van een hogere omzet. Ook is sc Heerenveen constructief in gesprek met Sportstad Heerenveen over de huisvestingskosten.

Omzetontwikkeling
Er is een positieve ontwikkeling te zien in de stijging van de omzet. Dit mede door het achterlaten van de Coronamaatregelen en hogere mediagelden, gebaseerd op Eredivisieprestaties. Ook de bezettingsgraad tijdens thuiswedstrijden is gestegen, wat heeft bijgedragen aan hogere inkomsten uit seizoenkaarten, losse tickets en sponsoropbrengsten.

sc Heerenveen streeft naar een omzet van minimaal € 20 miljoen in boekjaar 2024/2025, met een verwachte omzet van € 19,1 miljoen voor boekjaar 2023/2024. Het afgelopen boekjaar 2022/2023 bedroeg de omzet nog € 17,7 miljoen.

Toekomstperspectief
Gezien de huidige ontwikkelingen binnen- en buiten de organisatie, kijkt de club met vertrouwen naar de toekomst. Hier kunnen een aantal langlopende dossiers (deels) worden aangepakt. Dit zal leiden tot een betere afstemming tussen opbrengsten en kosten. Ook de (zeer waarschijnlijke) nieuwe TV-deal tussen EMM/ECV en The Walt Disney Company per 1 juli 2025 zal bijdragen aan een structureel gezondere bedrijfsvoering. Dit betekent dat de opbrengsten uit transfers in grotere mate kunnen worden gebruikt voor het aantrekken van nieuwe spelers, en niet alleen ter dekking van bedrijfskosten.

Klik hier voor een uitgebreid interview met algemeen directeur Ferry de Haan over de jaarcijfers. 

Download hier het volledige jaarverslag