‘Heer van Heerenveen’ Jan Landman overleden

29 april 2019 12:50

609282bad82c2.jpg

Met droefenis hebben wij kennis genomen van het bericht dat Jan Landman 'Heer van Heerenveen' op donderdag 25 april is overleden. Landman was vanaf de start betrokken bij Aktie ’67 en hanteerde zelf 29 jaar de voorzittershamer van de groep die tweeënvijftig jaar geleden sc Heerenveen voor het betaalde voetbal wist te behouden.

Landman werd in 2008 benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Vanwege zijn vele verdiensten voor de club was hij ook  ‘Heer van Heerenveen’, een eretitel die slechts voor een selecte groep is weggelegd. Tijdens een interview bij zijn afscheid als voorzitter van Aktie ’67 in 2007 blikte Landman terug op zijn periode op de club. ‘In 1967 was ik 28 en nog maar een ‘broekje’. Mannen als Jan van Sytzama, Ale Hof en Gauke Roelinga vervulden een voortrekkersrol. Aktie ’67 heeft ervoor gezorgd dat de club bleef voortbestaan. Als er indertijd geen Aktie was geweest, was Heerenveen er niet meer geweest.’

Landman was bij zijn afscheid in 2007 ruim veertig jaar vrijwilliger bij de club en bleef daarna nog een tijd actief in de scouting. Jan Landman werd 80 jaar oud.

Ons medeleven gaat uit naar zijn familie en naasten. Wij wensen hen veel sterkte bij het dragen van dit verlies.

Directie en medewerkers sc Heerenveen

609203da05e16.jpg
Aktie '67 in 1967 met Jan Landman links vooraan.