sc Heerenveen dankt GroenLeven voor sponsorschap

19 augustus 2019 17:59

De afgelopen periode hebben sc Heerenveen en GroenLeven gesproken over een nieuwe overeenkomst, met als inzet een nieuwe invulling van het sponsorschap. Ondanks de geleverde inspanningen komt er helaas een einde aan de samenwerking tussen beide partijen.

sc Heerenveen betreurt de uitkomst van de gesprekken, maar kan helaas niet voldoen aan het wensenpakket en de daarbij behorende voorwaarden van GroenLeven. sc Heerenveen is GroenLeven dankbaar voor datgene wat het Friese bedrijf de afgelopen drie seizoenen als hoofdsponsor voor de club heeft betekend. De club wenst GroenLeven het allerbeste toe voor nu en in de toekomst.