Banenverlies bij sc Heerenveen

17 november 2020 13:55

sc Heerenveen komt helaas met slecht nieuws: tien functies binnen de club komen te vervallen. De club heeft deze harde maatregelen moeten treffen als gevolg van de financiële situatie, die door de coronacrisis nog eens is verslechterd.

65208a5273181.jpg

Algemeen directeur Cees Roozemond: "Een pijnlijke dag voor de club, maar bovenal voor de medewerkers waarvan we noodgedwongen afscheid moeten nemen. De voorbije maanden hebben wij op constructieve wijze overleg met de OR (ondernemingsraad) gevoerd. Dit heeft onlangs tot een positief advies geleid, waarbij onder andere een sociaal plan is overeengekomen om de belangen van de betreffende werknemers zo goed mogelijk te waarborgen. Zij worden de komende tijd ondersteund en begeleid."
 
Roozemond spreekt van een zeer emotionele dag. “Je hebt te maken met mensen, hard werkende en toegewijde medewerkers die zich vaak al jaren keihard inzetten voor de club. Het doet pijn te moeten melden dat er voor hen binnen de organisatie geen plaats meer is. Helaas is het de realiteit. sc Heerenveen ontkomt niet aan het doorvoeren van een reorganisatie waarbij banen verloren gaan. Het is in het belang van de continuïteit."
 
sc Heerenveen heeft het afgelopen jaar al diverse bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd. Ook hierbij was personeelsreductie al onvermijdelijk. Daarnaast deden directie, spelers en medewerkers eerder dit seizoen al een loonoffer. "Meerdere keren hebben we intern kenbaar gemaakt dat de financiële situatie niet rooskleurig is en dat banenverlies niet is te voorkomen. De voetbalbranche is vervolgens hard getroffen door de aanhoudende coronacrisis, waardoor het nemen van deze harde maatregelen onontkoombaar was."