Feanstore

Afrekenen

Ticketing

Afrekenen

Stichtingsbestuur sc Heerenveen benoemt extern adviseur

Gepubliceerd op 6 juni 2013 18:12
Stichtingsbestuur sc Heerenveen benoemt extern adviseur


PERSBERICHT
Het Stichtingsbestuur van sc Heerenveen heeft bij herhaling kennis genomen van de voortdurende onrust bij onze club. De verhoudingen tussen de directievoorzitter en de erevoorzitter, een groep van verontruste sponsoren en onrust bij beide supportersverenigingen spelen hierin een belangrijke rol. Het Stichtingsbestuur ziet zich thans, als gevolg van deze onrust, genoodzaakt om extern advies te vragen en een evaluatierapport te laten samenstellen met bevindingen, conclusies en aanbevelingen.

Onafhankelijk en ervaren bestuursadviseur dr. Paul Nobelen zal de opdracht uitvoeren. Deze richt zich vooral op het draagvlak van Directie en Raad van Commissarissen, de relatie met en de rol van de erevoorzitter, de commercie, de financiën, de betrokkenheid van sponsoren, de beide supportersverenigingen (die het vertrouwen in Directie en Raad van Commissarissen hebben opgezegd), het beleid, het personeelsmanagement en de contacten met de media. De opdracht betreft met name de periode waar de huidige Directie en Raad van Commissarissen verantwoordelijkheid voor dragen.

Het adviestraject vangt op zeer korte termijn aan en wordt naar verwachting voor 15 augustus afgerond. Hierna vindt verdere besluitvorming plaats.

Het Stichtingsbestuur heeft haar besluit tot het vragen van extern advies gedeeld met de directievoorzitter en de Raad van Commissarissen, die hun medewerking hebben toegezegd.


Stichtingsbestuur sc Heerenveen,

Bauke Koopmans
Mark Noordhoff
Anton Postma


Heerenveen, 6 juni 2013