25 jaar Abe Lenstra stadion

20 augustus 2019 12:10

Op zaterdag 20 augustus 1994 opende onze huidige koning Willem Alexander met een ferme trap officieel het Abe Lenstra stadion. De ingebruikname van de nieuwe voetbaltempel luidde een periode van sportieve en commerciële bloei in van de Friese club. 'Het was een enorme sprong voorwaarts', weet toenmalig voorzitter Riemer van der Velde nog.

61821fd1a790a.jpg
Bijna niet meer voor te stellen, maar zo zag het Abe Lenstra stadion er midden jaren negentig van de vorige eeuw uit

Nieuw ‘Abe Lenstra’ grote sprong voorwaarts

Ruim voor de officiële opening, eind mei, begin juni, namen spelers, technische staf en medewerkers van sc Heerenveen al hun intrek in het nieuwe onderkomen. Dat sc Heerenveen een nieuw stadion kreeg was met dank aan plannen van de gemeente, die op de locatie van het oude stadion aan de J.H. Kruisstraat een psychiatrisch ziekenhuis wilde realiseren.
 
Het verzoek van de gemeente kwam als een verrassing, vertelt Riemer van der Velde. 'Maar we zagen meteen de potentie. De club wilde al langer nieuwbouw, maar beschikte niet over het benodigde geld.' Omdat de gemeente een gedeelte van de grondopbrengst van het oude stadion beschikbaar stelde, werd nieuwbouw ineens realistisch. De totale kosten bedroegen 15 miljoen gulden, waarvan de gemeente de helft voor rekening nam.
 
Er was echter meer geld nodig. In het aanvankelijke plan bestond het stadion uit vier zittribunes aan de lange en korte zijden van het stadion en een hoofdgebouw. 'De hoeken bleven open, met dichte hoeken zou het stadion knusser en gezelliger worden', aldus Riemer van der Velde. Een enorme verbetering, maar om de hoeken dicht te kunnen maken was 2,4 miljoen gulden nodig.
 
Een viertal zakenmensen: Lippe Lap (†), Klaas de Leeuw, Klaas Oenema en Riemer van der Velde, regelde eigenhandig de garantie voor de extra uitgave. Uiteindelijk kostte de nieuwbouw achttien miljoen gulden. Dit bedrag kon worden betaald dankzij de bijdrage van de gemeente, wervingsacties onder publiek en bedrijfsleven en clubgeld. sc Heerenveen leende vier miljoen gulden, een alleszins acceptabele hypotheek voor een nieuw stadion.
 
Op 1 oktober 1993 ging de eerste paal voor het nieuwe stadion de grond in. Nog geen jaar later was sc Heerenveen de trotse eigenaar van een nieuw onderkomen dat plaats bood aan 13.500 toeschouwers. Een stadion zonder de door de club verfoeide hekken en dat aan alle op dat moment geldende eisen voldeed. sc Heerenveen zette de trend voor nieuwe of gerenoveerde stadions, later zouden vele clubs het Friese voorbeeld volgen.

618228b8ae1c2.jpg
Het Abe Lenstra stadion had in 1994 een capaciteit van 13.500 toeschouwers

Het nieuwe Abe Lenstra stadion betekende een enorme impuls. Seizoenkaarten vlogen de deur uit, bijna 10.000 stuks, een recordaantal. Niet alleen fans, ook bedrijven vonden de weg naar de nieuwe voetbaltempel. Het ledental van de zakenclub groeide snel. De club speelde hierop in en introduceerde nieuwe sponsorvormen zoals stadionsponsoring. Voor een flink bedrag mochten ondernemingen hun naam op het stadion zetten.
 
Ook nieuw was de komst van en roterende reclameborden. Met een lengte van 275 meter roterende boarding was sc Heerenveen koploper in Nederland. Dankzij de extra inkomsten groeide de begroting van 5,4 naar zes miljoen gulden. Met dat bedrag streefde sc Heerenveen de Noordelijke rivaal FC Groningen (5,8 miljoen) voorbij. Ruim de helft van de begroting (3,4 miljoen) was afkomstig uit sponsorinkomsten.

61825346655e3.jpg
Het Abe Lenstra stadion in 1994 in de sneeuw

Het nieuwe stadion zorgde voor groei, zowel sportief als commercieel. Riemer van der Velde. ‘Het was een buitenkans die we als clubleiding met veel enthousiasme en deskundigheid hebben opgepakt. Anders hadden we het oude stadion stap voor stap moeten verbouwen. Dat was een langer traject geweest. Zonder nieuw stadion had de club nooit zo snel kunnen groeien.’
 
Sportief groeide sc Heerenveen, dat in 1993 voor de tweede maal naar de Eredivisie was gepromoveerd, daarna uit tot een vaste waarde op het hoogste Nederlandse voetbalniveau. Het Abe Lenstra stadion werd in de jaren die volgden in fasen verbouwd om voldoende plek te kunnen creëren voor fans en sponsoren. In 2008 vond de laatste verbouwing (hoektribune Zuid) plaats en werd de capaciteit vergroot naar 26.500 plaatsen, bijna een verdubbeling ten opzichte van de opening in 1994.