Cees Roozemond benoemd tot gedelegeerd bestuurder

28 januari 2019 16:20

58573b7bf46de.jpg

Cees Roozemond is door het Stichtingsbestuur benoemd tot gedelegeerd bestuurder. Roozemond zal vanaf 4 februari als eindverantwoordelijke de club gaan leiden, tot er een nieuwe statutair algemeen directeur wordt benoemd. Als gedelegeerd bestuurder zal Roozemond zijn rol als voorzitter van de raad van commissarissen (rvc) tijdelijk neerleggen.

“In november heeft het Stichtingsbestuur besloten om een nieuwe rvc aan te stellen. Dit na een vertrouwensbreuk met betrekking tot de visie op de toekomst van de club”, vertelt Rico Jalink als woordvoerder van het Stichtingsbestuur. “Luuc Eisenga heeft hierna besloten om per 1 maart uit dienst te treden. In verband met openstaande vakantiedagen is hij echter nog tot en met 1 februari als eindverantwoordelijke actief. Daarna zal Cees Roozemond zijn taken overnemen tot er een nieuwe statutair directeur benoemd is. Hier wordt momenteel hard aan gewerkt. Zorgvuldigheid omtrent het selectie- en benoemingsproces staat voorop.”

Het Stichtingsbestuur heeft goede hoop dat op 1 maart de opvolger van Eisenga is aangesteld. “Het is ons doel om snel duidelijkheid te kunnen geven. Mocht het proces meer tijd in beslag nemen, dan zou Cees Roozemond in theorie ook nog langer als gedelegeerd bestuurder kunnen functioneren.”