Onze partners en de coronacrisis: Kijlstra Ambulancezorg

15 april 2020 14:46

Het coronavirus houdt de wereld al een tijdlang in zijn greep, Nederland niet uitgezonderd. Om verdere verspreiding van de besmetting tegen te gaan, gelden verregaande maatregelen. Hoe gaan de partners van sc Heerenveen om met de coronacrisis? Na Ausnutria, nu het verhaal van co-sponsor Kijlstra Ambulancezorg & Personenvervoer.

64305b0df0b16.jpg
Directeur Sietze Kijlstra. Foto: Kijlstra Ambulancezorg & Personenvervoer

Als één bedrijf in aanraking komt met de grillen van het coronavirus is het Kijlstra Ambulancezorg & Personenvervoer uit Drachten. Terwijl het personenvervoer deels stilligt, is het voor de collega's die werkzaam zijn in de ambulancezorg juist extra druk. Dat blijft niet onopgemerkt. Landelijk haalt Kijlstra het nieuws vanwege de ritten naar het Zuiden om coronapatiënten over te brengen naar de noordelijke ziekenhuizen.

Bovenstaande tweet is afkomstig van Sietze Kijlstra, directeur van Kijlstra Ambulancezorg. Wat betekent de coronacrisis voor zijn bedrijf?
“Kijlstra Ambulancezorg & Personenvervoer bestaat al negentig jaar. We kunnen gelukkig wel tegen een stootje. Juist in deze tijd van crisis is het belangrijk om als bedrijf flexibel te zijn en om goed in te spelen op continue veranderende omstandigheden. Daar doen we erg ons best voor. Gelukkig kunnen we hierbij altijd rekenen op onze medewerkers van zowel ambulancezorg als personenvervoer.”

“Deze bijzondere tijd vraagt veel van onze medewerkers, maar iedereen is bereid om een stapje extra te zetten. We doen het echt samen. Daar ben ik heel trots op. We realiseren ons dat het ook voor de thuisomgeving van onze medewerkers soms veel vraagt. Het is best intensief als je partner, vader, moeder, kind, broer of zus dagelijks met corona te maken heeft of werkt in de frontlinie.”

Ziet Kijlstra ondanks alle bedreigingen ook kansen en/of uitdagingen?
“De uitdaging is om oog te blijven houden voor wat nodig is. Niet alleen nu goed te blijven handelen, maar ook ons vizier gericht te houden op de toekomst. We willen namelijk als Kijlstra Ambulancezorg & Personenvervoer deze coronacrisis zo goed als mogelijk doorkomen en honderd jaar oud worden in 2030.“

64306bbdf1b4e.jpg

Wat doet Kijlstra zelf tegen het coronavirus en/of de verspreiding ervan?
“Werken in deze tijd, is anders dan voorheen. Natuurlijk houden we ons aan de maatregelen van de overheid en het RIVM. Iedere dag zijn er weer nieuwe inzichten en aan de hand hiervan worden protocollen en werkwijzen aangepast, zodat onze medewerkers goed en veilig hun werk kunnen blijven doen. Binnen Kijlstra is een speciaal crisisteam ingericht die dit bewaakt. Verder proberen we voldoende aandacht te hebben voor onze mensen en te zorgen voor duidelijke communicatie en informatie.“

“Onze medewerkers van de ambulance gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) als ze door de Meldkamer Ambulancezorg op pad worden gestuurd naar een patiënt die mogelijk besmet is met Covid-19. Na een inzet wordt de ambulance grondig gereinigd. Het aan- en uittrekken van deze beschermingsmiddelen en het schoonmaken van de ambulance kost meer tijd. Daardoor duurt het langer voor een ambulance weer ingezet kan worden, maar is de veiligheid van onze mensen en van onze patiënten wel geborgd. Dat is het belangrijkste.“

“We hebben natuurlijk ook oog voor onze patiënten en hun naasten, want nu de familie ten tijde van de coronacrisis niet mee kan rijden met de ambulance is het afscheid moeilijker. Daarom is er naast de uitleg van de ambulancemedewerkers een flyer gemaakt voor de achterblijvers.“

“Een deel van ons personenvervoer ligt helaas stil. Alleen het noodzakelijk vervoer gaat door. Denk aan mensen die naar het ziekenhuis moeten voor chemotherapie of nierdialyse. We doen alles om veilig en verantwoord personenvervoer mogelijk te maken. Zo hebben onze medewerkers duidelijke instructies gekregen en hebben we een aantal van onze voertuigen omgebouwd met schermen tussen de chauffeur en de passagier. Verder vervoeren we niet meerdere mensen tegelijk en maken we onze voertuigen na elk gebruik goed schoon.“

Tot slot, heeft u nog een tip voor andere bedrijven en/of ondernemers?
“Corona raakt ons allemaal. We willen met elkaar goed uit deze crisis komen. Dat vraagt om een nuchtere aanpak, creativiteit en ondanks alles kansen blijven zien. Zo boren we met ons personenvervoer ook nieuwe markten aan. Tegen ondernemers zou ik willen zeggen: probeer ondanks alles positief te blijven, hou oog voor de mensen om je heen en blijf doen waar je goed in bent.“