Partijen tekenen intentieverklaring vernieuwing sportpark

31 augustus 2020 20:29

Met een symbolisch doelpunt bekrachtigden wethouder Jelle Zoetendal (gemeente Heerenveen), voorzitter Bernier Hoekstra (VV Heerenveen) en algemeen directeur Cees Roozemond (sc Heerenveen) maandag een intentieverklaring. De drie partijen zullen gezamenlijk onderzoek doen naar vernieuwing van Sportpark Skoatterwâld.

649901310c145.jpg

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen stemde half juli in met een gezamenlijke intentieovereenkomst. Met die verklaring laten de gemeente en de twee bespelers van het sportpark zien de intentie te hebben om te komen tot een gedeeld toekomstbeeld over Skoatterwâld. Onderdeel ervan vormt een renovatie of herontwikkeling van het huidige sportcomplex.

Volgens de gemeente kwam in diverse gesprekken naar voren dat het huidige sportcomplex niet toereikend is voor de ambities van zowel VV als sc Heerenveen. Vernieuwing, modernisering en/of uitbreiding is daarom gewenst. "Onze vereniging is de laatste jaren ontzettend gegroeid", vertelde Hoekstra van VV Heerenveen. "Aangezien we het sportpark samen met sc Heerenveen delen is het eigenlijk te klein voor de club die we willen zijn."

Talenten ontwikkelen
Roozemond sloot zich bij Hoekstra aan. "Dit is een belangrijke eerste stap. We zijn er gezamenlijk van doordrongen dat het ook nodig is. We voelen ons thuis op Skoatterwâld. Hier hebben talloze talenten zich ontwikkeld en die talenten willen we hier blijven voortbrengen. Wij zijn hartstikke blij dat we hier staan. Ik heb er vertrouwen in dat we dit project gezamenlijk kunnen oppakken."

Honderd jaar
Zoetendal stond ook nog even stil bij het honderdjarig bestaan van beide voetbalclubs. Namens de gemeente Heerenveen overhandigde de wethouder VV en sc Heerenveen een plakkaat met de tekst '100 jier, grutsk op ús Heerenveen'.