Wat betekent de coronacrisis voor sc Heerenveen?

26 maart 2020 15:32

Het coronavirus houdt Nederland al een tijdlang in zijn greep. Om verdere verspreiding van de besmetting tegen te gaan, heeft de overheid steeds verdergaande maatregelen getroffen. Zo ligt de eredivisie in ieder geval stil tot en met 6 april. Wat betekent dit allemaal voor sc Heerenveen? Zeven vragen aan algemeen directeur Cees Roozemond.

64246265a0ccf.jpg

Wat betekent de coronacrisis voor sc Heerenveen?
"Het zijn heel onzekere tijden. Voor iedereen. Dus ook voor sc Heerenveen en alle mensen die aan de club verbonden zijn: van trainer tot speler, van sponsor tot supporter, van medewerker tot vrijwilliger. Het gaat in deze periode over veel belangrijkere zaken dan voetbal: onze gezondheid. Daar maak ik mij wel zorgen over."

"Natuurlijk heeft de crisis ook effect op sc Heerenveen. De gevolgen van dit alles kunnen we nu nog heel moeilijk inschatten. Mede omdat we nu niet precies weten wat er uiteindelijk wordt besloten over het lopende voetbalseizoen: de competitie uitspelen of niet. Los daarvan heeft het ontegenzeggelijk consequenties voor de club. Helaas ook financiële."

In de media verschijnen berichten over clubs die door de coronacrisis in de financiële problemen komen. Is sc Heerenveen daar een van?
"sc Heerenveen komt niet in acute problemen. We beschikken over voldoende liquiditeit om onze vaste lasten te kunnen dragen. Natuurlijk gaan wij ook effecten van deze crisis voelen. Als bijvoorbeeld wordt besloten de competitie uit te spelen zonder publiek, lopen we op korte termijn recettes mis. Dat gaat om serieus geld."

"Er valt nog weinig te zeggen over de effecten op korte termijn, laat staan op langere termijn. Hoe de crisis zich ontwikkelt met haar bijbehorende gevolgen, is nog erg onzeker. Met name richting komend seizoen hebben we te maken met veel onzekerheden. Je weet niet wat deze crisis betekent voor de leden van onze businessclub en onze supporters."


Welke maatregelen neemt sc Heerenveen zelf tegen verspreiding van het coronavirus?
"We hebben onmiddellijk actie ondernomen en maatregelen getroffen toen het virus in Nederland opdook. Daarbij vonden we het belangrijk duidelijkheid te scheppen en een soort van lockdown ingesteld: het stadion is meteen op slot gegaan. We wilden geen enkel risico nemen. Op een uitzondering na werken alle personeelsleden thuis. Dat werkt overigens prima. Er wordt nogal eens gebeld of geskypet. Zo is ook dit artikel tot stand gekomen."

Een van de overheidsmaatregelen is 'social distancing'. Hoe onderhoudt sc Heerenveen zijn contacten, met bijvoorbeeld de sponsoren?
"Ja, je zit natuurlijk het liefst in real life tegenover elkaar. Dat gaat nu even niet. Met een groot deel van onze sponsoren hebben we telefonisch contact gehad. We hebben vooral de vraag gesteld hoe het gaat, qua gezondheid en qua bedrijfsvoering ten tijde van deze crisis. Kunnen we ergens mee helpen? We proberen aangelijnd te blijven."

De KNVB laat weten met betrekking tot de voetbalcompetities en dus ook de eredivisie rekening te houden met drie verschillende scenario's. Hoe kijkt sc Heerenveen hiernaar?
"Wij zitten er wat anders in dan de meeste andere clubs. Wij staan op dit moment op een plek in de middenmoot. Wij zijn niet een club die meespeelt om het kampioenschap of strijdt tegen degradatie en in deze onzekere periode graag duidelijkheid wil. Ik kan me goed voorstellen dat clubs onderin en bovenin graag willen weten waar ze aantoe zijn. Wat wij heel belangrijk vinden is dat het besluit collectief en in saamhorigheid wordt genomen."


Komt door de coronacrisis ook de voorbereiding op de viering van het honderdjarig jubileum in gevaar?
"Om onze bijzondere verjaardag te vieren, hadden wij een divers programma samengesteld, met verschillende activiteiten verspreid over het seizoen. De viering van het jubileum wilden we laten beginnen met het Jubileum Business Diner, op 28 mei. Door die datum konden we een streep zetten. Spijtig, maar dit is overmacht. Door het verdriet dat de crisis met zich meebrengt, gaan we het jubileum op gepaste wijze vieren. Dit is niet het moment om grote festiviteiten te laten plaatsvinden."

Tot slot, heeft u nog een boodschap voor iedereen die betrokken is bij sc Heerenveen?
"Het is een heel bizarre, angstige periode waarin we elkaar figuurlijk moeten vasthouden en de regels moeten naleven. De saamhorigheid die sc Heerenveen kenmerkt en de wetenschap dat we er voor elkaar zijn, zijn zeker in deze tijd belangrijke waarden waar we ons aan kunnen vasthouden. We zullen het met elkaar moeten doen, mei-inoar foarút. Hopelijk kunnen we zo snel mogelijk weer met z'n allen in goede gezondheid genieten bij en van sc Heerenveen."