Overeenstemming sc Heerenveen en Sportstad Heerenveen over stadionhuur afgelopen coronaseizoen

13 september 2021 15:52

In een constructief gesprek tussen sc Heerenveen en Sportstad Heerenveen is een oplossing gevonden voor de stadionhuur over de periode september 2020 tot en met juni 2021. De genoemde partijen en de gemeente Heerenveen zijn daarnaast ook in gesprek over de toekomstige situatie met betrekking tot de huisvesting van sc Heerenveen.

10092021282260 DSC 4239

 

In het seizoen 2020-2021 kon sc Heerenveen nagenoeg geen publiek ontvangen in het Abe Lenstra stadion. Tijdens deze coronaperiode waren club en Sportstad overeengekomen om de maandelijkse huursom tijdelijk te verminderen om sc Heerenveen zodoende meer financiële lucht te geven tijdens dit coronaseizoen. Maandag hebben Sportstad Heerenveen en sc Heerenveen overeenstemming bereikt over de definitieve afwikkeling hiervan. Tot tevredenheid van beide partijen is er een acceptabele oplossing gevonden.

Ook is er gesproken over het huidige boekjaar en de toekomstige situatie met betrekking tot de huisvesting. sc Heerenveen wil graag een lagere huur betalen, passend bij de situatie van de club zodat de continuïteit niet in gevaar komt. Als verhuurder wil Sportstad Heerenveen de waarborging vinden die zij nodig heeft voor de continuering van haar activiteiten. Voor alle betrokkenen is er voldoende basis om positief naar de toekomst te kijken om zo ook tot een goede oplossing voor de lange termijn te komen voor sc Heerenveen, Sportstad Heerenveen en de gemeente Heerenveen.