sc Heerenveen verlengt contract Roozemond

02 december 2021 11:00

sc Heerenveen heeft het lopende contract van Cees Roozemond op voorhand verlengd tot medio 2023. Roozemond (62) is sinds 2019 algemeen directeur bij de Friese eredivisionist. “Ik ben blij met het vertrouwen vanuit het stichtingsbestuur (sb) en de raad van commissarissen (rvc). We staan gezamenlijk voor mooie uitdagingen om de doelstellingen uit ons strategisch plan Mei-inoar foarút te realiseren.”

22082019255923 Fph3958


Egbert van Hes, voorzitter van de rvc: “Bij de aanstelling van Cees Roozemond in 2019 streefden we naar stabiliteit, resultaat en continuïteit. Daar zijn we goed mee onderweg. In het strategisch plan Mei-inoar foarút zijn de missie, visie en kernwaarden voor de langere termijn beschreven. Door corona hebben we echter ook te maken gehad met een ‘tussenjaar’, waardoor het plan niet tot 2022, maar tot en met 2023 loopt.”

“Als rvc hebben we goede en gezonde discussies met de algemeen directeur en het management over het bereiken van de gestelde doelstellingen. Met het sb klankborden we hierover ook met regelmaat. Het sb en de rvc vinden dat de club op de goede weg is en zijn daarom blij dat er met Cees Roozemond overeenstemming is bereikt over de tijdige verlenging van zijn contract. Unaniem hebben beide gremia er alle vertrouwen in dat sc Heerenveen onder zijn leiding de doelstellingen weet te realiseren.”

Reactie Cees Roozemond

“We zijn nu drie jaar met elkaar onderweg en ik vind het nog altijd een prachtige uitdaging om voor deze mooie club te mogen werken. We hebben onze sportieve ambities, die we op de lange termijn alleen maar kunnen realiseren met een goed en gedegen beleid. Als club willen we uiteindelijk op een gezonde en verantwoorde wijze een structurele plek in het linkerrijtje van de Eredivisie, gekoppeld aan mooi voetbal voor onze supporters en sponsoren. Daarnaast hebben we een aantal uitdagende dossiers met betrekking tot onze huisvesting en de herontwikkeling van Sportpark Skoatterwâld. Dit soort processen vragen om zorgvuldigheid en tijd. Ook hierin maken we stappen vooruit.”

“Ons gezamenlijke doel is om van sc Heerenveen nog meer een club te maken waar iedere voetbalsupporter uit Fryslân en daarbuiten trots op is. Topsportmentaliteit, talentontwikkeling, ambitie, lef en plezier zijn kernwaarden die door de hele organisatie geleefd moeten worden. De coronapandemie en de daarmee teruggekeerde lege stadions zorgen wederom voor een extra uitdaging. Gelukkig is sc Heerenveen een unieke club met warme mensen en een zeer loyale achterban. Wanneer we realistisch blijven en de club stap voor stap blijven ontwikkelen, zijn we samen in staat tot mooie prestaties.”