Grens overschreden; bedreiging naar aanleiding van rechtszaak

15 september 2022 16:20

Bij sc Heerenveen is vandaag een doodsbedreiging binnengekomen. Dit naar aanleiding van de rechtszaak tussen de club en een medewerker en de daarop volgende media-aandacht. Hierbij is de zaak in de media groots uitgemeten en zijn personen binnen de club meerdere keren met naam en toenaam genoemd en beschadigd. De bedreiging is een absoluut dieptepunt in deze voor alle betrokken partijen vervelende zaak.

sc Heerenveen kiest er bewust voor om dit naar buiten te brengen, omdat de club kenbaar wil maken dat er hiermee nu een grens is overschreden. Er is de laatste weken op bijna jolige wijze verslag van deze zaak gedaan, waarbij de club vindt dat de beeldvorming helaas ernstig vertroebeld is geraakt. De veiligheid van al onze medewerkers staat voorop. Er is bij de politie dan ook direct melding van deze bedreiging gemaakt.

Zoals reeds gemeld verschilt de clubleiding van mening met de uitspraak van de rechter, maar wordt deze uitspraak wel gerespecteerd. In dit kader zal er op korte termijn een afspraak gepland worden om te kijken hoe de betreffende medewerker zijn werkzaamheden kan hervatten.

In het kader van de veiligheid en om niet verder te escaleren, kiest de club er bewust voor om het hier voorlopig bij te laten en verder niet te reageren op deze zaak in de media.