sc Heerenveen lijdt verwacht verlies over seizoen 2021-2022

21 november 2022 10:00

sc Heerenveen heeft over het seizoen 2021-2022 een nettoverlies geleden van 2,1 miljoen euro. Door het nettoverlies over boekjaar 2021-2022 komt het eigen vermogen per 30 juni 2022 uit op 27,1 miljoen euro. Aan liquide middelen was per 30 juni 2022 4,9 miljoen euro beschikbaar.


Oorzaken
verlies
Het nettoverlies was reeds aangekondigd in de jaarrekening van vorig jaar en wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door noodzakelijke investeringen rondom ons eerste elftal en technische staf. De inzet is geweest om, ondanks de financiële druk van externe factoren, het eerste elftal een kwaliteitsimpuls te geven. Daarnaast wordt de club nog steeds geconfronteerd met buitenproportionele huur- en onderhoudskosten.

De kwaliteitsimpuls van het eerste elftal verklaart de lagere opbrengst uit vergoedingssommen (transfers) en een verruiming van 1,5 miljoen euro van het spelersbudget om de aansluiting te behouden met de andere (subtop) clubs. Door deze transitie stonden er meer spelers op de loonlijst dan de 22 spelers die vanuit het beleidsplan waren bepaald en zijn er noodgedwongen diverse afkoopsommen betaald. Tevens zijn er hogere wedstrijdpremies uitgekeerd, als gevolg van het behalen van de play-offs om Europees voetbal.

Daarnaast heeft sc Heerenveen dit boekjaar voor een waarde van ruim 1,5 miljoen euro gecompenseerd aan supporters en sponsoren, onder andere wegens het missen van vijf thuiswedstrijden als gevolg van de coronamaatregelen.

Echter met de voorgaande twee positieve netto jaarresultaten van respectievelijk 2,9 miljoen euro en 1,1 miljoen euro, voldoet de club aan haar doelstelling om een positief drie jaars gemiddeld netto jaarresultaat te behalen.

21112021285590 DSC 2417
Joey Veerman in actie voor lege tribunes in het Abe Lenstra stadion. De middenvelder maakte in de winterstop de overstap naar PSV.


Stijging kosten
Naast gestegen personeelskosten ten opzichte van vorig jaar, zijn ook de kostprijs en de overige bedrijfskosten gestegen. Enerzijds door de gestegen netto-omzet, anderzijds doordat er, gelukkig, twaalf thuiswedstrijden met publiek zijn gespeeld tegen drie thuiswedstrijden, vorig seizoen, met beperkt publiek. Dit heeft wel geleid tot hogere wedstrijd gerelateerde kosten.

De energiekosten over het afgelopen boekjaar zijn ruim 250 duizend euro hoger dan vorig boekjaar en zoals het zich nu laat aanzien, zullen deze ook in de komende jaren een sterke stijging doormaken. De totale huisvestingskosten (huur inclusief onderhoud- en energiekosten) kwamen voor boekjaar 2021-2022 uit op een totaal van 4,1 miljoen euro. Dat is 27 procent van onze netto-omzet en dus een exceptionele en ongezonde bedrijfslast.

Seizoenkaarten
Toch is aan het begin van 2022 besloten om de prijzen voor seizoenkaarten en  sponsorproducten niet te verhogen voor het seizoen 2022-2023. De club vond dit niet meer dan fair richting supporters en sponsoren, na hun onvoorwaardelijke steun tijdens de coronapandemie. Aan het begin van seizoen 2022-2023 waren reeds 11.600 seizoenkaarten verkocht en nu staat de teller op ruim 12.000.

Omzet sponsoring en wedstrijdbaten gestegen
Het afgelopen boekjaar liet een herstel van de netto-omzet zien. Deze is ten opzichte van vorig boekjaar met bijna 2,7 miljoen euro gestegen. Deze stijging komt voort uit 1,1 miljoen euro voor gestegen wedstrijdbaten, 1,4 miljoen euro voor gestegen sponsoring en zo’n 0,2 miljoen euro aan hogere overige opbrengsten, met name vanuit de pacht. Als  gevolg van een daling in de ranking van de mediagelden ontving de club echter 535 duizend euro minder, waardoor de uiteindelijke stijging van de netto-omzet 2,1 miljoen euro was. Dit resulteerde in een totale omzet van 15,2 miljoen euro.

16102021285229 Stadion 01
Tegen Ajax werd de nieuwe lichtinstallatie met een spetterende lichtshow voor het eerst in gebruik genomen.


Investeringen
Naast investeringen in personeel en vrijwilligers is er ook afgelopen boekjaar weer fors geïnvesteerd in het stadion, zoals bijvoorbeeld in de nieuwe energiezuiniger LED-verlichting voor de lichtmasten, met als bijkomend voordeel dat dezen gebruikt kunnen worden voor een sfeer verhogende lichtshow voorafgaand aan de thuiswedstrijden. Een nieuw element dat onder onze supporters zeer wordt gewaardeerd. Ook zijn er diverse vervangingsinvesteringen geweest in onder andere het veld, diverse ruimtes in het Abe Lenstra stadion en de aankleding van het stadion zoals bijvoorbeeld het vernoemen van de west-tribune naar erevoorzitter Riemer van der Velde en de oost-tribune naar oud-trainer Foppe de Haan.

De totale investering, inclusief installaties en inventarissen, bedroeg in het seizoen 2021-2022 bijna 1,3 miljoen euro. In de meeste gevallen zijn de investeringen tot stand gekomen in samenwerking met onze sponsoren. Ook voor het nieuwe seizoen 2022-2023 zijn diverse investeringen in het stadion begroot, waaronder aanpassingen aan de kleedkamers en de voetbaltechnische ruimten. Ook zal er hard gewerkt blijven worden aan de ontwikkeling van het nieuwe trainingscomplex SKW. Daar zijn inmiddels al wel twee nieuwe grasvelden en twee kunstgrasvelden aangelegd.

Ambitie richting 24-25
Dit boekjaar heeft de basis gelegd voor verdere groei, met als uiteindelijk doel een omzet van 20 miljoen euro aan het einde van seizoen 2024/2025. Een uitdagende maar ook realistische omzetstijging, passend bij onze ambitie: "sc Heerenveen speelt structureel in de top 9 op basis van dynamisch en aanvallend voetbal".

 

Download hier het volledige jaarverslag