Feanstore

Afrekenen

Ticketing

Afrekenen

sc Heerenveen zoekt nieuwe voorzitter

Gepubliceerd op 12 maart 2010 13:29
sc Heerenveen zoekt nieuwe voorzitter

sc Heerenveen gaat de in 2007 ingevoerde directiestructuur aanpassen. Het huidige driekoppige directieteam gaat functioneren onder een nieuwe voorzitter. De nieuwe man moet voor de start van het nieuwe seizoen aan de slag in It Friese Haagje. Verder krijgt de Raad van Commissarissen de komende jaren een compleet nieuwe invulling. Vijf van de zes leden treden af. Oud-voorzitter Riemer van der Velde stopt met onmiddellijke ingang.

Voorzitter Bart van der Meer van de RVC staat de pers te woord over de toekomstplannen van sc Heerenveen.
Voorzitter Bart van der Meer van de RVC staat de pers te woord over de toekomstplannen van sc Heerenveen.

De Raad van Commissarissen en directie van sc Heerenveen hebben de laatste maanden intensief overlegd over het gevoerde en te voeren beleid. Dit is uitgemond in een nieuwe directiestructuur. De huidige directie, Yme Kuiper, Henk Hoekstra en Jan van Erve, gaat functioneren onder een nieuw aan te stellen voorzitter.

Volgens voorzitter Bart van der Meer van de Raad van Commissarissen, heeft de directie zijn werk de afgelopen jaren met veel inzet en betrokkenheid uitgevoerd en zijn er sportief en financieel aansprekende resultaten behaald. Toch is een verandering noodzakelijk. ,,Het bedrijf sc Heerenveen is qua inrichting, omgeving en concurrentie steeds complexer.’ De Raad van Commissarissen vindt dat dit laatste meer nadruk moet krijgen. Bart van der Meer: ,,sc Heerenveen heeft behoefte aan een leider, een voorzitter van het directieteam.’’

De invulling van de nieuwe functie zal met alle zorgvuldigheid worden omringd. Na de aanstelling zal waar nodig binnen het management van de club een herverdeling van taken en verantwoordelijkheden plaatsvinden, terwijl mede door de economische ontwikkeling scherper aan de wind moet worden gezeild.

Riemer van der Velde stelt zijn positie in de RVC beschikbaar.
Riemer van der Velde stelt zijn positie in de RVC beschikbaar.

De Raad van Commissarissen bezint zich al geruime tijd op vernieuwing. Zwaarwegende besluiten over het functioneren en de aansturing van de club vragen volgens Bart van der Meer ook om zelfreflectie bij en een kwetsbare opstelling van de Raad van Commissarissen. Besloten is een vernieuwingsproces te starten waarbij de huidige zes leden van de Raad van Commissarissen in de periode 2010/2012 aftreden en niet herkiesbaar zijn. Een uitzondering hierop is Theun van der Meulen, die in 2010 aftreedt en voor een periode van vier jaar herkiesbaar is.

De Raad van Commissarissen wil bovendien naar een omvang van vijf leden. Inmiddels heeft oud-voorzitter Riemer van der Velde kenbaar gemaakt per direct zijn positie als lid van de Raad van Commissarissen ter beschikking te stellen. Hij blijft als erevoorzitter en als supporter bij sc Heerenveen betrokken. Daarnaast heeft Riemer van der Velde aangeboden waar nodig de club met raad en daad terzijde te willen staan. De vervanging van de leden hoeft volgens Bart van der Meer geen probleem te zijn. ,,Rondom sc Heerenveen is veel bestuurskracht aanwezig. ‘’

Selectie en financieel beleid

sc Heerenveen wilde komende tijd investeren in de spelersgroep. Hiervoor zijn middelen aanwezig. De Friese club heeft een uiterst gezonde financiële positie en heeft geen vreemd vermogen. Toch groeien ook in Heerenveen de bomen niet tot aan de hemel. De club heeft mede door grote transfers (o.a.Alves, Sulejmani) een flinke kas opgebouwd, maar er is volgens Bart van der Meer de laatste jaren, zeker in de breedte, het nodige geïnvesteerd.

Het beeld dat sc Heerenveen vooral geld opspaart en niet investeert, klopt volgens Bart van der Meer niet. ,,Het gevoerde investeringsbeleid is helaas onvoldoende rendabel gebleken en beïnvloedt de verdere mogelijkheden in negatieve zin. Het gaat hierbij niet alleen om de betaalde transferbedragen, maar ook om de gevolgschade van salariskosten van spelers die er niet in slagen een basisplaats af te dwingen.’’

In overleg met de nieuwe trainer Ron Jans zal sc Heerenveen de komende periode op zoek gaan naar versterkingen. Bart van der Meer: ,,De club heeft hiervoor de middelen. Wellicht minder dan gedacht, maar sc Heerenveen verkeert nog steeds in een “luxe positie” in BVO Nederland. Wij hebben er, gezien de huidige situatie in het voetbal, alle vertrouwen in dat dit voldoende ruimte biedt voor de noodzakelijke versterking. Uiteraard zal zorgvuldig en creatief gehandeld moeten worden.’’

De verbouw van het Abe Lenstra stadion start pas in 2011.
De verbouw van het Abe Lenstra stadion start pas in 2011.

Uitbreiding Abe Lenstra stadion

De ambitieuze plannen om al in de zomer van 2010 te starten met de uitbreiding van de West tribune blijken zowel voor Sportstad Heerenveen als opdrachtgever als voor sc Heerenveen als gebruiker te veel risico’s qua planning en uitvoering met zich mee te brengen. Besloten is dan ook de voorbereidingen en aanvraag bouwvergunning te continueren maar met de realisering te starten na het voetbalseizoen 2010/2011.

Huidige positie en toekomst

sc Heerenveen heeft de overtuiging en doelstelling ook volgend jaar op het hoogste niveau te spelen en succesvol te zijn. Het beleid en de maatregelen die nu genomen worden zijn gericht op: Een stabiele omgeving onder sterk leiderschap; Een aangescherpte interne organisatie, waarbij teamwork, integriteit en positiviteit kernwoorden zijn; een moderne voetbalclub die sportief, commercieel, financieel en maatschappelijk een voorbeeld is, en de trend zet; een toekomstgericht en gedurfd investeringsbeleid waar het gaat om de selectie. Bart van der Meer is ervan overtuigd dat op sc Heerenveen op die manier klaar is voor de toekomst. ,,Vanuit het sterke fundament dat sc Heerenveen heeft, kunnen we dan alleen maar winnaar worden.’’